09 April 2009

ช่วง : คุณโชค บูลกุล (2 มีค.- 31 มีค.52)

มองให้เห็นธรรมชาติของสิ่งที่เรากำลังจะมอง
- โลกสมัยใหม่กำลังถูกการตลาดแบบทุนนิยมครอบงำ ทำให้เรามองข้ามคุณสมบัติที่แท้จริงของ product ตัวนั้น ซึ่งโลกสมัยใหม่จะทำให้เรามีการรีบเปลี่ยน รีบบริโภค ทำให้เราไม่สามารถเข้าถึงคุณค่าแท้จริงๆ ของสินค้าตัวนั้น เป็นการบริโภคตามแฟชั่น ทำให้เรารีบเปลี่ยนสินค้าเกินความจำเป็น
- เราจะศึกษาอะไรที่อยู่รอบตัวเราได้ ไม่ต้องไปหาตำราอะไรที่ซับซ้อน แต่เวลาเรามองอะไรมองด้ายการสังเกตุ และใช้เวลาในการคิด คิดให้เห็นถึงธรรมชาติของสิ่งที่เรากำลังมองนิดหนึง และเราจะเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังมอง มองถึงต้นตอของสิ่งที่เห็น
- Emotional Marketing : คือการเรียกเอาความสงสารของผู้บริโภค ไปผูกพันธ์กับสินค้า เราถึงจะต้องมองให้ขาดว่า เขาใช้การตลาด เอาความน่าสงสาร มาผูกกับสินค้า เพื่อให้คนซื้อเพราะสงสาร
- รายการ Reality show เด๋วนี้ ถ้าเรามองให้ขาด จะเห็นจะเล่นที่ Emotional ใช้คำพูดรุนแรง ในการคัดคนออก อีกทั้ง reality เด๋วนี้ก็จะมีแบบreality จริงๆ กับ reality ที่สร้างขึ้นเหมือนละครที่ใส่ความเป็นดราม่าเข้าไป ซึ่งคนรุ่นใหม่อาจจะไม่สามารถแยกออกได้ ซึ่งต่อไปในอนาคต สิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่เนี่ยะ มันจะกลายเป็นมาเปลี่ยนนิสัยเรา ลูกเรา กลายเป็นว่า เป็นคนกระด้าง มองคนด้อยกว่าเราเป็นอีกชนชั้นหนึ่ง กันเป็นคนไปอีกประเภทหนึ่ง
- โรงเรียนตอนนี้ ก็เป็นการทำการตลาดกับผู้ปกครอง
- โลกวันนี้สอนให้คนเราตื้นขึ้น มองทุกอย่างเป็นเรื่องของทุน กำไร จบ แต่แท้จริงแล้วเราจะอยู่บนโลกแบบนี้ ต้องมีความเป็นศิลปะมากกว่านี้แล้วในการมองธุรกิจ มองผู้ร่วมงาน เพื่อให้เห็นถึงธรรมชาติต้องทำอย่างไร
- คุยให้เห็นถึง นิสัยของเขา ใช้จิตวิทยาในการบริหารงานบุคคล
- แต่ถ้าองค์กรมีขนาดใหญ่ คนเป็นจำนวนมาก ผู้นำต้องสร้างความรู้สึกให้พนักงานมีคุณค่าในองค์กร ซึ่งผู้นำอาจจะไม่ได้รู้จักในชื่อของทุกคนแต่ถ้าเราสร้างมุมุมองให้เขาเห็นว่าองค์กรของเรามีความสำคัญอย่างไรต่อสังคม ซึ่งจะก่อเกิดความเชื่อมั่น ความศรัทธาให้กับพนักงานในการทำงาน
- ในส่วนปัญหาการให้ความสนิทสนมระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งบางครั้งอาจจะเกินขอบเขต แต่ผู้บริหารที่เก่งต้องเป็นคนที่ทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ได้กลัวแต่มีความเกรงใจ ผู้บริหารจำเป็นต้องโชว์ความเป็นมนุษย์ ไม่ใช้วิชาการ ไม่ใช่หลักการ เช่น ซิกเว่ (DTAC)
- Jack Walce บอกว่า อย่าพยายามจัดการกับคน แต่ต้องหลีกคน โดยพยายามทำให้คนทำในสิ่งที่ถูกต้อง (Do the right thing) และให้เขารู้ด้วยว่าเขาทำถูกต้องแล้ว (Do thing right)
- Jack Walce การทำให้คนในบังคับบัญชา มีความมั่นใจในตัวเอง เกือบจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำ เพราะหลังจากนั้น คนมีความมั่นใจแล้วก็จะลงมือทำ
- การบริหารธุรกิจเป็นศิลปะมากกว่าวิชาการ
- Jack Walce หน้าที่ของผู้นำ คือ การพัฒนาคนให้เก่ง เหมือนเป็นคนสวนบำรุงพืช บำรุงต้นไม้ หรือก็คือคนที่เป็นหัวหน้า ถ้าไม่ดีก็เอาออกไป เหมือนวัชพืช (ซึ่งเราต้องรู้จักใช้วัชพืช)
- กลุ่มคนวัชพืช เป็นกลุ่มคนที่เคยพ่ายแพ้ ซึ่งจะมีประสบการณ์ของการจัดการกับความกดดัน ยิ่งถ้าเขาสามารถรับกับแรงกดดัน และยืนขึ้นมาใหม่ได้ นำประสบการณ์มาเป็นเขี้ยวเล็บเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวเองได้ วัชพืชก็จะกลายเป็นต้นไม่ใหญ่ที่แข็งแกร่งได้

none
- การสร้างเอกลักษณ์ในเรื่องของการแต่งกาย ให้คนจดจำบุคคลิกภาพเราได้ง่าย เป็นวิธีหนึ่งในการทำ Branding ให้กับตัวเราเอง หรือเหมือนกับเรามี Packaging เช่น การแต่งกายของ Steave Job
- ถ้าเราอยู่ในสถานการ์ณที่เราเห็นคนใกล้ตัวเราปฏิบัติอะไรบางอย่าง และเราเกิดการจดจำและนำมาคิดต่อ มันจะฝังอยู่ในตัวเราและสะท้อนออกมาในทัศนคติ วิธีคิดของเราเองได้ในวิธีการทำงานของเรา วิธีการดำเนินธุรกิจ ของเราเอง
- ศาสตร์ของฝรั่งจะชอบให้เราทำ Maximize ซึ่งจะกลายเป็นว่าเราต้องไปเบียดเบียนคนอื่นด้วย
- ธุรกิจของเราเมื่อเราต้องการ Maximize profit เราก็จะ treat ลูกน้องของเรา เป็นค่าใช้จ่าย ให้เขาต่อเมื่อ เมื่อมีประโยชน์กับตน หรือเอาออก เมื่อบริษัทมีปัญหา แต่เราควรเอาใจใส่ลูกน้องในแบบเพื่อนร่วมงาน แต่เราจะเรียกชื่อตำแหน่งเพื่อสร้างความเคารพให้เกิดขึ้นระหว่างกันในวัฒนธรรมขององค์กร
- ถ้าธุรกิจมีผู้นำที่เป็นแบบ entrepreneur ลุยอย่างเดียว แต่ไม่มีคนคอยเก็บ คอยจัดการตามหลัง บริษัทจะเป็นหนี้สูง ระบบบริษัทไม่ดี พนักงานไม่มีแรงจูงใจในการทำงาน ต้องมีคนลุยและคนจัดการไปพร้อมๆ กัน
- คนรุ่นใหม่ ที่ฉลาดจะรับฟังคนรุ่นเก่า และแยกแยะได้ว่าอะไร คือของที่ดี นำมาพัฒนาต่อก่อให้เกิดนวัตกรรม


Designed ByBlogger Templates