08 April 2009

ช่วง : Business Expert Lesson (2 มีค.- 31 มีค.52)

Jack Welch
ทำอย่างไรถึงจะไม่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจ (ต่อ)

2. ผู้นำอย่าไปทำให้โอกาสในการประสบความสำเร็จมันด้อยลง โดยการพูดว่า ที่เราทำเนี่ยะเสี่ยงจะล้มเหลวนะ พูดแต่โอกาสในแง่ลบ ซึ่งผู้นำในภาวะธูรกิจย่ำแย่แบบนี้ ไม่ว่าจะใช้กลยุทธ์ใดๆ ที่ใช้ จะมีความเสี่ยงต่อการล้มเหลว แต่ผู้นำต้องสะท้อนภาพที่แน่ใจ มั่นใจ ถึงแม้ในใจจะรู้ว่าไม่แน่ อย่าแสดงความลังเล ความไม่มั่นใจออกมาเป็นอันขาด เพราะว่าทีมของคุณจะไม่ทุ่มสุดตัว ซึ่งทีมของคุณจะเชื่อว่า คุณไม่สามารถชนะได้ ตราบใดที่ผู้นำไม่เชื่อว่าตัวเองจะทำได้


Designed ByBlogger Templates