04 May 2009

ช่วง : คุณโชค บูลกุล (2 เม.ย.- 30 เม.ย.52)

วิธีการปกป้องชื่อเสียงตัวท่านและบริษัทของท่าน
- ในบางมุมต้องยอมรับสภาพ ถ้าไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตาย
- เราต้องรู้จักบริหารจุดที่เราจะปรากฎ อย่าให้เกลื่อน เป็นการ positioning ตัวเอง
- เวลาเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับเรา หรือเวลาอยู่ที่ไหนอย่งไร ต้องรักษาบุคคลิกภาพของเราเอาไว้ เป็นภาพลักษณ์ที่คงเส้นคงวา
- ถ้าเราพลาดผิดไป เราต้องกล้าที่จะยอมรับและกล่าวขอโทษ
- ในทางการตลาดความเชื่อสำคัญกับความเป็นจริง
- อย่าใช้ CEO Branding อย่างฟุ่มเฟือย โดยการใช้ CEO ทำตัวสนุก แต่งตัวประหลาดๆ แต่ต้องถามกับมาว่า Core Compentency ของคุณคืออะไร เช่น สายการบินเอา CEO มาทำตัวสนุกๆ แต่แท้จริงแล้วธุรกิจไม่ได้ขายความสนุกแต่ขายความปลอดภัย
- CEO ต้องรู้ว่าภาพเราคือ ภาพอะไร เพื่อให้ผู้อื่นได้เห็นแล้วนึกภาพออก

Get Rich Quick
- คนเราอาจจะไม่ต้อง back to basic ตลอดเวลา แค่อย่าลืม basic ของตัวเอง
- การดูวัฒนธรรมองค์กร ดูที่ผู้บริหารได้เลย (Read by example)
- คนที่รวยเร็วแต่ไม่มี learning curve ไม่มีประสบการณ์ชีวิต มันก็เอาอำนาจมาใช้อย่างผิดๆ และยิ่งถ้าเป็นคนโน้มน้าวคนเก่งก็ยิ่งจะสร้างความสับสนให้กับองค์กร หรือสังคม
- แรงบันดาลใจ การปรับทัศนคติ ความปรารถนา สิ่งพวกนี้จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม ซึ่งจะต้องมี role model ก่อน
- เวลาเราจะเอาใครเป็น Idol ต้องไปย้อนดูประการณ์ของเขาว่าผ่านอะไรมาบ้าง ไม่ใช่ดูแต่ความสำเร็จอย่างเดียว
- คนเราเนี่ยะมาจากธรรมชาติ ไม่งั้นไม่ว่าเราจะทำอะไร จะมีจิตสำนึก หรือเสียงภายในจิตเราที่คอยบอก คอยพูด อยู่ที่เราว่าจะตั้งใจฟังหรือไม่ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่คอยให้คำตอบชีวิตแก่เรา (หัดฟังเสียงตัวเอง) เสียงจากจิต จากร่างกายมนุษย์จะเป็นตัวบอกเราเองว่าเราควรจะทำอะไร

Positioning
- ถ้าเราทำอะไรด้วยตวามจริงใจ อุดมการณ์ มันก็จะสะท้อนจากคำพูด จากการกระทำของเรา หรือแม้กระทั่งตัว product ของเราก็ยังสะท้อนถึงตัวเราได้
- วัฒนธรรมขององค์กรจะอยู่ที่ตัวผู้นำ และต้องมีการสื่อสารให้ถึงพนักงานทุกระดับในองค์กร
- ผู้นำ Great reader กับ Good reader ในภาวะวิกฤต
>>> Great Reader สามารถเปลี่ยนแรงกดดันให้เป็นพลังขององค์กรได้
>>> Good Reader สามารถนำได้แต่ไม่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลง
- Evolution เป็นการวิวัฒนการครั้งใหญ่ของธรรมชาติ มันต้องเกิดจากแรงกดดันบางอย่างที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
- องค์กร จำเป็นต้องมีผู้ที่มีความถนัดทางด้านตั้งรับด้วย เหมือนถ้าเราต้องทำศึกแล้วมีกำลังคนน้อยกว่า เราต้องรบด้วยโลห์ ไม่จำเป็นต้องถือดาบถือมีดเข้าตี แต่ใช้การตั้งรับสู้ แล้วใช้ มีด หอก บ้าง สรุปก็คือ การทำธุรกิจที่จะสู้กับทุนนิยม เราควรมใช้กลยุทธ์ตั้งรับให้ดี (โลห์) แล้วถ้ามีโอกาสก็บุกตีทะลุทะลวงตลาดเข้าไป (มีด, หอก)
- การ Lay Off พนักงาน นอกจากการสูญเสียกำลังคนแล้ว เรายังสูญเสียประสบการณ์ของพนักงาน สูญเสียตวามเชื่อมั่นระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา

Repositioning Thailand
- เราต้องรู้ก่อนว่า Positioning ของไทยอยู่ตรงไหน ซึ่งตอนนี่เรายังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร สถานการณ์ไม่แน่นอน ไม่ชัดเจน ทำให้เป็นเรื่องยากที่จะ Positioning ตัวเองในวันนี้ แล้วยิ่งวันนี้มีการแสดงความคิดเห็นในแต่ละฝ่าย อยู่บนความเชื่อของแต่ละกลุ่ม มิใช่ข้อเท็จจริง ก็เป็นการยากสำหรับ Positioning เช่นกัน
- ต่างชาติจะมองเราแตกต่างกันไปแต่ละกลุ่ม เนื่องจากกลุ่มต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทยจะมาจุดประสงค์แตกต่าง ทั้งท่องเที่ยวก็แบบหนึ่ง การลงทุนก็แบบหนึ่ง
- คำแนะนำสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว
>>> เราจะต้องให้คนไทย happy ในสินค้าของเราก่อน (เป็น step ของการทำธุรกิจ) เพราะถ้าเรากระโดดไปต่างประเทศ พอเกิดวิกฤตก็ล้มทันที เราต้องทำธุรกิจในประเทศบนพื้นฐานข้อมูลของประเทศให้ได้ก่อน ถึงตอนนี้เศรษฐกิจตกต่ำ เราก็จะไม่ได้รับผลกระทบ แถมยังเติบโตด้วย
- โครงสร้างการท่องเที่ยวของประเทศไทย ถูกสร้างมาเพื่อต่างชาติ ไม่ใช่เพื่อรองรับคนไทย

การสร้างธุรกิจ (ประสบการณ์+ข้อมูลข่าวสาร)
- การจะเริ่มต้นธุรกิจ ในช่วงเริ่มต้นเลย จะใช้ Guess Instinct เช่น Um Milk ที่ก่อนเริ่มทำธุรกิจนี้ คุณโชคได้มองและเห็นว่ามันน่าจะไปได้ โดยดูจากพฤติกรรมลูกค้าที่ซื้อ เลยตั้ง Um Milk ขึ้นมา แต่พอถึงจุดหหนึ่งที่จะต้องเติบโต เราจะใช้วิธีการ Benchmark โดยของบดุลจากกระทรวงพาณิชย์ เพื่อดูบริษัทที่ทำธุรกิจคล้ายเรา (Swensen) ว่าถ้าเทียบกับเราแล้ว เรามีความสามารถทางการแข่งขันมากกว่าเขาหรือไม่ เราจะต้องเน้นธุรกิจที่เราจะทำให้ชัดเจน จะได้หาบริษัทเปรียบเทียบได้อย่างแท้จริง
- การทำธุรกิจในช่วงเริ่มต้นจะเริ่มต้นด้วย Guess Instinct ของคนเป็นเถ้าแก่ เจ้าของ และผู้ที่มีมุมมองทางการตลาด และเมื่อต้องพัฒนาธุรกิจต่อไป เราจะต้องนำระบบและวิธีการเข้ามา แต่เราอย่าเริ่มต้นธุรกิจด้วยหลักการ เพราะถ้าหลักการมากเกินไปมันจะไม่ได้ทำ
- โลกต่อไปนี้จะเป็นเรื่องของ Back to basic, back to nature, simplicity (ทำทุกอย่างให้มันง่ายขึ้น) ซึ่งจะเป็นสิ่งที่คนมีฐานะ คนรุ่นใหม่จะต้องการมากขึ้น แต่ต้องมีการผสมผสานให้เกิดดีไซน์ขึ้น เพราะถ้าแบบธรรมชาติล้วนๆ คนกลุ่มนี้อาจไม่ต้องการ


Designed ByBlogger Templates