08 June 2009

ช่วง : อ.สมภพ เจริญกุล (1 พค.- 31 พค.52)

การหาลูกค้า
- ลำดับขั้นของความจงรักภักดี
1. Suspect : เป็นกลุ่มที่เรายังสงสัยอยู่ว่าเป็นลูกค้าเราหรือไม่
2. Prospect : เป็นกลุ่มที่คาดว่าจะเป็นลูกค้า
3. Shopper : มาที่ร้านเราแล้ว แต่ยังไม่ซื้อ
4. Buyer : ผู้ซื้อ
5. Customer : เมื่อซื้อซ้ำมากกว่าสองครั้งขึ้นไป
6. Client : ลูกค้าผู้ซื้อสัตย์
- เราจะเปลี่ยนแปลงลูกค้าให้ up ขึ้นมาให้เป็นแต่ละระดับอย่างไร
1. ต้องถามว่าตอนนี้ลูกค้าของเราอยู่ที่ไหน นั่นแหล่ะกลุ่มคาดหวัง (Prospect) ให้เราเริ่มจากตรงนี้ ต้องมีเหตุผลว่าทำไมเขาถึงจะมาซื้อกับเรา
2. ออกงานสังคมบ่อยๆ พบปะคนบ่อยๆ
3. อ่านหนังสือ หาความรู้ต่อเนื่อง
- ทำอย่างไรในการสร้างลูกค้าที่ภักดี
1. ต้องฟังลูกค้า
2. กลุ่มลูกค้าเรา บางทีเราสุ่มเพื่อการสัมภาษณ์เชิงลึก
3. ฐานข้อมูลลูกค้า เมื่อลูกค้า comment อะไร ก็เก็บเป็นฐานข้อมูลเพื่อจะได้ไม่ผิดซ้ำซาก
4. มีโปรโมชั่นพิเศษให้ หรือให้ gift vochure แก่ลูกค้า
5. update ข้อมูลให้แก่ลูกค้าเป็นพิเศษ
- กลุ่มลูกค้าที่ดีที่สุด เราจะปฏิบัติอย่างไร
1. ห้ามบูดบึ้งเด็ดขาด หน้าต้องยิ้มตลอด
2. จดจำรายละเอียดและความต้องการของลูกค้า
3. ความสม่ำเสมอ และความคงเส้นคงวา
- ทำไมเวลาทำเพื่อให้ลูกค้าภักดีกับเราถึงไม่ค่อยประสบความสำเร็จ
1. เราไม่ค่อยเก็บรายละเอียด

บทเรียนจาก โอบาม่า เพื่อชีวิต สุขภาพ และการเป็นผู้นำ
1. ต้องอยู่กับครอบครัว
2. ต้องออกกำลังกาย และกินพอควร
3. วางระเบียบให้กับชีวิต และพยายามโฟกัส ภาพใหญ่ๆ
4. ถ้าจะหลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้คนอื่นผิดหวัง ต้องอย่าทำให้ตนเองผิดหวังก่อน โดยการตั้งความหวังไว้สูงจนเกินไป หรือสัญญาจนเกินเหตุ
5. ให้ลูกของท่านเจริญเติบโต ในวิถีทางของเขา
6. พยายามลดการสูบบุหรี่ อย่าสูบตอนเช้า หลังอาหาร หรือตอนดื่ม มันจะยิ่งติด
7. เรียนรู้จากพ่อของท่าน แม้ว่าเขาเป็นคนไม่ดีก็ตาม


Designed ByBlogger Templates