03 June 2009

ช่วง : Business Knowledge (1 พค.- 31 พค.52)

Brand
- Fighting Brand เกิดขึ้นเพราะ Brand ตัวหลักของบริษัทไม่สามารถจะนำไปแข่งขันในเรื่องราคาได้
- ก่อนที่เราจะสร้าง brand เราต้องถามก่อนว่า สินค้าหรือบริการ (Offering) ของท่านเป็นที่ต้องการหรือเปล่า เพราะถ้าไม่เป็นที่ต้องการ ต่อให้มี Brand มันก็อยู่ได้แค่แป๋บเดียว ไม่ใช่มุ่งเน้นแต่เปลี่ยนโลโก้ เปลี่ยนชุดฟอร์ม
- การส่งสารแบบปากต่อปาก นั่นก็ คือการสร้าง Brand
- Brand คืออะไร (โดยคุณบัณฑูล ล่ำซำ) จะมีอยู่ 2 ระดับ
ระดับที่ 1 : ประสบการณ์ทั้งหมดที่เขาจดจำได้เกี่ยวกับตัวเรา ถ้าเขาได้รับบริการที่ดี เขาก็จะจำประสบการณ์ที่ดีนั้นไว้ เพื่อไปบอกต่อ แต่ถ้าไม่ดีก็จะจำและนำไปบอกต่อเช่นกัน (Word of Mount)

Business
- ตลาดสร้างบ้านขนาดเล็ก ราคาต่ำกว่า 2 ล้านบาท มีความต้องการอย่างต่อเนื่อง
- ในช่วงเศรษฐกิจวิกฤต บริษัทที่เป็นผู้นำในตลาด ต้องอย่าประมาท ไม่เช่นนั้นอาจโดนโค่นได้ ถ้าท่านไม่ทำ แต่คู่แข่งขันทำอาจจะมีปัญหาได้
- PASAYA ไม่ใช่ธุรกิจสิ่งทอรับจ้างผลิตที่อยู่ในช่วงขาลง แต่แท้จริงแล้วเป็นธุรกิจแฟชั่น
- ธุรกิจ Fast Fashion ในญี่ปุ่นกำลังโตเร็วมากๆ
- รถยนต์ honda ในเดือน เม.ย. มียอดขายเติบโตถึง 50% เมื่อเทียบกับปี 51 มีส่วนแบ่ง 40.5% สูงสุดคือรุ่น City civic jazz accord ที่ civic แซง jazz มาได้ เพราะแย่งส่วนแบ่งของ altis toyata มา

Ecomomic
- ในการเติบโตทางเศรฐษกิจ ถ้าเป็นการเติบโตด้วยการใส่เงินเข้าไปในระบบโดยตรง เช่น ปัจจัยการผลิต เติมคน เครื่องจักร จะไม่ยั่งยืน แต่ถ้าเป็นการเติบโตโดยมีประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น จะเป็นการเติบโตที่ยั่งยืนมากกว่า

Management
- ในทางการบริหารการจัดการ สิ่งที่ผู้นำต้องมีไม่ใช่ Reponsibility แต่ต้อง Accountability (รับผิด รับชอบ)

Marketing
- ถ้าท่านเป็นที่สองของตลาด ท่านไม่จำเป็นต้องเอาชนะที่ 1 โดย market share แต่เอาชนะด้วยตวามคิด เช่น google
- การเลี้ยงลูกในปัจจุบัน 80% ลดการเรียนรู้นอกบ้าน 30% ลดการเรียนรู้ผ่านสื่อ 33% เพิ่มการเรียนรู้จากกิจกรรมในครอบครัว
- เวลาเศรษฐกิจตกต่ำ ที่กระทบกับอุตสาหกรรมหนึ่ง มันจะมีผลกระทบกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง กับอุตสาหกรรมนั้นด้วย ซึ่งเมื่อเราต้องการทำ Promotion ต้องมองทั้ง package (อุตสาหกรรมหลัก+อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง)
- สื่อใหม่ที่มาแรงตอนนี้ คือ IPHONE เพราะบริษัทต่างๆ เริ่มมาโฆษณา เนื่องจากคนที่ใช้ IPHONE จะเป็นกลุ่มคนที่บริโภคเพื่อรักษาสถานะการดำเนินชีวิต คนใช้ IPHONE จะเป็นกลุ่มคน ที่มีเงินเดือนประมาณ 4-5 หมื่นบาทต่อเดือน จึงกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อสูง
- สิ่งที่โทรศัพท์มือถือขาย ก็คือ การเข้าถึงตัวเรา Instant Access
- ประกันชีวิต ทางการตลาด ถือว่าเป็นสินค้าที่ต้องใช้เวลาคิดมาก คิดนาน (High Involvement) เพราะต้องเลือกบริษัท เลือกแบบประกันเลือกตัวแทน
- จงเปลี่ยนสิ่งที่ส่งผลกับผู้คนที่อยู่ในองค์กรน้อยที่สุด แต่ส่งผลต่อตัวบริษัมมากที่สุด (เปลี่ยนโลโก้ ชุดพนักงาน)
- โลโก้ มีก็ได้หรือไม่มีก็ได้ เช่น บริษัทรถยนต์ส่วนใหญ่จะไม่มีโลโก้ ยกเว้น benz

My Map
- การจำของสมองคนเรา จะจำเป็นแบบ แผนภูมิต้นไม้ (Tree Diagram) มีความคิดใหญ่ แล้วแตกเป็นความคิดย่อย และมีความคิดย่อยๆ ลงไปอีกและแขนงต่างๆ ต้องเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
- นำสีเข้ามาในการจดบันทึก จากการที่เราเห็นภาพเป็นสีสรร
- นำรูปภาพเข้ามาใช้ เนื่องจากช่วยในการจำ
- My Map จะช่วยความคิดให้มีพฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกันในการประชุมได้
- เมื่อคุณทำ My Map ความคิดจะแผ่กว้างออกไป ซึ่งมันจะไปขยายความคิดเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเมื่อเรามีความคิดสร้างสรรค์ แล้วมันจะไปกระตุ้นตัวเรา สร้างแรงบันดาลใจให้กับเราและผู้คนรอบข้างได้ อย่ามัวแต่คิดว่าฉันถูก คุณผิด เพราะคนรอบๆ เราก็จะคิดอย่างนี้เหมือนกันหมด แล้วก็จะวนอยู่อย่างนี้

Sales
หลักการของ Sales
1. Prospecting : การหากลุ่มมุ่งหวัง
2. Motivating : วิธีกระตุ้นให้เขาอยากซื้อ จูงใจ
3. Presenting : การนำเสนอ
4. Closing Sales : ปิดการขาย

Strategics
- ยามฟ้าปิด จงซุ่มตระเตรียมความพร้อม รอฟ้าเปิดเพื่อทำการใหญ่ ซึ่งเหมาะกับช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ
- ความสามารถทางการแข่งขันจะมาจาก 2 ทาง
1. การศึกษา
2. ทักษะในการทำงาน
- กฏของแรกของการเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์ที่ดี คือ การมี analytical mind มีจิตใจของการวิเคราะห์ มีการฝึกคิดตั้งแต่เด็ก
- การวิเคราะห์เป็นการรู้จักแยกแยะเรื่องราวต่างๆ ที่วุ่นวาย ออกเป็นองค์ประกอบต่างๆ ที่ชัดเจน
- การวิเคราะห์ คืออะไร การทำให้เป็นชิ้นเล็กๆ เป็นองค์ประกอบ โดยการตั้งคำถามว่าทำไม? เช่น เราจะวิเคราะห์เศรษฐกิจ เราก็จะวิเคราะห์ GDP โดยแตก GDP ออกเป็น 4 ส่วน คือ Consumer, Government, Investment, Net Export แล้วก็วิเคราะห์แยกย่อยไปในแต่ละส่วน
- การที่จะเปลี่ยนลูกค้าที่มีเครดิตเป็นเงินสดเลยต้องทำอย่างไร เราก็ต้องย้อนถามกลับตัวเองว่า ทำไมเราถึงอยากจะจ่ายเงินสดให้ supplier ของเรา แทนเครดิตที่ได้ละ ซึ่งก็คือการสร้างแรงจูงใจนั่นเอง ซึ่งการสร้างแรงจูงใจก็เช่น ส่วนลด ของแถม และเราต้องวิเคราะห์ลูกค้าด้วยมีสภาพคล่องมากน้อยแค่ไหน เพราะถ้ามีมากเขาก็มีศักยภาพที่จะจ่ายเงินสด
- คำว่า แฟนชั่น แปลว่า มันจะล้าสมัยเร็ว จึงมีธุรกิจ Fast Fashion กำเนิดขึ้น เข้าเร็วออกเร็ว และราคาไม่แพงมากนัก โดยตัดส่วนที่ส่วนผลิตเป็น out source แทน จะทำแต่เฉพาะการออกแบบ และ marketing brand
- ในช่วงเศรษฐกิจถดถอยท่านควรสร้างรูปแบบทางธุรกิจขึ้นมาใหม่ ให้มีความสามารถในการแข่งขันกับบริษัทอื่นได้ โดยการถามตัวเองว่าเราควรทำส่วนไหนเอง หรือส่วนไหนเป็น Out Source
- กลยุทธของธุรกิจที่ไม่ได้เป็นเจ้าตลาด หรือ อยู่ในอันดับ 1 หรือ 2 ของตลาด เราอย่าไปแข่งขันในสนามแข่งของเจ้าตลาดทั้ง 2 ราย แต่เราควรมาหาตลาดเฉพาะของเรามากกว่า ซึ่งเป็นที่ของเราที่สามารถยืนได้
- และจากหลักการ ปลาเล็กกินปลาใหญ่ ปลาเล็กจะกินปลาใหญ่ได้ต้องกินที่ความคิด คุณจะชนะได้ต้องเริ่มที่ความคิดก่อน
- Blue Ocean เป็นการขยายก้อนเค้ก ไม่ใช่เป็นการแย่งชิ้นเค้กกัน
- จุดสำเร็จของ franchise ก็คือ ทำเล เช่น Mcdonald
- สมัยนี้การทำธุรกิจ (Business Model) ขอให้เข้าถึงและใช้สินทรัพย์นั้นได้ โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของ เช่น ไนกี้, ลิปไคบอรน์ แค่ทำ marketing และ branding ขอแค่คุมคุณภาพได้แค่นั้นพอ
- จากการวิจัย เมื่อเวลามีสินค้าตัวใหม่ที่แพงกว่าตัวเดิมขึ้นมา สินค้าตัวเก่าจะขายดี เพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะขายของได้ ท่านออกสินค้าระดับสูงขึ้นมา เพื่อทำให้ผู้บริโภคเกิดการเปรียบเทียบ และก็จะเห็นความคุ้มค่าคุ้มราคาของสินค้าเราที่ขายก่อนหน้า เช่น ubc pletinum กับ ubc gold จะมีลูกค้า ubc gold มากกว่า เนื่องจาก pletinum ให้เพิ่มมานิดหน่อย ซึ่งผู้บริโภคเห็นแล้วไม่คุ้ม


การทำงานของสมอง
- สมองไม่ชอบความน่าเบื่อ เพราะฉะนั้น เราจึงต้องการวิธีตรึงเขาให้อยู่กับเราให้ได้ไม่ว่าจะทำอะไร
- สมองรับอะไรได้สูงสุด ไม่เกิน ชั่วโมงครึ่ง

วิถีชนะมิตรและจูงใจคน
วิธีทำให้คนชอบคุณอย่าง ปัจจุบันทันด่วน
- เราต้องพูดอะไรบางอย่าง ที่เป็นสิ่งที่ดีๆ สำหรับตัวเขา ไม่ใช่ตัวเรา
- ถามตัวเองเลยว่ามีอะไรที่เกี่ยวกับตัวเขา ที่เราสามารถหยิบยกขึ้นมาพูดชม ได้อย่างจริงใจ ไม่ใช่แค่เป็นนิสัยใจคอ อย่างเดียวเพราะเราเพิ่งเจอกันครั้งแรกย่อมไม่รู้จักนิสัย แต่ควรหยิบรูปลักษณ์ภายนอกที่เขาดูดีมาพูดชมกับเขามากกว่า
- จงทำให้คนอื่นรู้สึกว่า เป็นคนสำคัญ (เนื่องจากความต้องการเป็นคนสำคัญเป็นความต้องการของมนุษย์ทุกคน)

สัญญาณล้ม ของบริษัทยักษ์ใหญ่
(หนังสือ How to Mighty Fall เขียนโดย Jim Collins)
1. ความหยิ่ง ยะโส อันเนื่องมาจากความสำเร็จดั่งเดิม การยึดติดกับความสำเร็จดั้งเดิม เราต้องดูว่าความสำเร็จที่เราได้มาเกิดจากอะไร มีอะไร
2. ปัจจัยสำเร็จนั้น สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร หรือท้ายที่สุดอยู่ที่ความเฮงไม่ใช่ความเก่ง ซึ่งผู้นำยอดเยี่ยมหลายคน ก็ยอมรับว่ามีความเฮงเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับความสำเร็จ

none
- องค์ประกอบของคนใช้เงินมี 2 ประเภท
1. คนที่มีเงิน
2. คนที่ไม่มีเงิน (แต่จะเอาเงินมาจากไหนเพื่อใช้) คือ การกู้
- สังคมที่ชอบอ่าน ผู้คนจะมีจินตนาการมากกว่าสังคมที่ไม่ชอบการอ่าน


Designed ByBlogger Templates