09 July 2009

ช่วง : คุณโชค บูลกุล (1 มิย.- 30 มิย.52)

How to think like a champion?
- การประสบความสำเร็จเป็นเรื่องยาก ไม่มองโลกในแง่ดีเกินไป คิดในเรื่องที่มันเป็นธรรมชาติของตัวเอง เราคิดแล้วสามารถที่จะเห็นภาพ ต่อยอดออกไปได้
- วิธีคิด เมื่อเจอปัญหา ต้องแยกแยะประเด็นให้ออกทุกเรื่อง คนเรามักมองปัญหาเป็นลูกบอลกลมๆ เราต้องแกะออกมาทีละชิ้นแล้วแก้ทีละเรื่อง
- การทำงานไม่มีอะไรมากไปกว่าการแก้ปัญหา เราต้องวิ่งชนมันเลย อย่าซื้อเวลา
- ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา มีเวทีในการแสดงออกทางความคิดด้วย
- คนเป็น CEO ต้องดู HR ควบคู่กันไป
- มนุษย์จะเรียนรู้อะไรได้ คือ ต้องเรียนรู้จากช่วงวิกฤต คนเราจะรู้ศักยภาพของตัวเองได้ เมื่ออยู่ในช่วงวิกฤต ก็คือเจอปัญหานั่นเอง แต่คนเรามักหนีปัญหา
- ยุทธศาตร์ต้องชัดเจน (ขาวกับดำ) แต่ยุทธวิธีต้องเปลี่ยนได้ (เทา) และเปลี่ยนได้อยู่ตลอดเวลา
- CEO ควรเอาใจใส่งานในรายละเอียดย่อยด้วย ไม่ใช่เน้นแค่งานมองในมุมใหญ่ ซึ่งเป็นส่วนความสำเร็จเช่นกัน

Good to Great Leadership
- เป็นผู้มีความมั่นใจ จนสามารถกำหนดทายาทได้
- อ่อนน้อมถ่อมตน
- แก้ไขปัญหา ไม่ย่อท้อได้ทุกเรื่อง
- เป็นคนขยัน เป็นคนทำงาน
- เป็นคนที่มอบเครดิตให้กับคนอื่น แต่เมื่อมีความผิดพลาดก็ยอมรับ
- ผู้นำที่เก่ง ทำให้ตัวเองได้ดี แต่ผู้นำที่เก่งกว่า ทำให้ส่วนรวมได้ดี
- บริษัทที่จะพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งกว่าเดิม ไม่ใช่เป็นการกำหนดทิศทาง วางยุทธศาสตร์ กำหนดเป้าหมาย เข้าใจว่าต้องทำเรื่องพวกนี้ก่อน แต่
จากผลการวิจัยแล้วไม่ใช่ แต่สิ่งที่ต้องทำคือ CEO ต้องมีหน้าที่เอาคนเก่งขึ้นรถ และเอาคนไร้ความสามารถออกไป
- ผู้นำต้องช่วยและสร้างความมั่นใจ ความฮึกเหิม ให้กับลูกน้องได้

เมื่อเพศแม่เป็นผู้นำ
- โลกในยุคต่อไปจะเปลี่ยนจากการไล่ล่า (ชาย) มากลายเป็นการรักษา ก่อเกิด กำเนิด (หญิง) เนื่องจาก โลกสมัยใหม่จะมีความละเอียดอ่อนมากขึ้น เนื่องจากความเปราะบางของสังคม มันจะรุกอย่างเดียวไม่ได้แล้วเนื่องจากทุกอย่างมีอำนาจล้างผลาญมากขึ้น
- นักเขียน warren bennis กล่าวว่า CEO ต้องมีความเป็นผู้หญิงมากขึ้น ต้องบริหารงานโดยใส่ความละเอียดมากขึ้น เอาคุณสมบัติที่ดีของผู้หญิงมาปรับใช้ในการทำงาน วางยุทธศาตร์ได้และเข้าใจถึงความละเอียดอ่อน
- ผู้นำไม่ใช่แค่เป็นผู้สร้างอย่างเดียวแล้วในปัจจุบัน ต้องเป็นผู้รักษาด้วย
- มูฮัมหมัด ยูนูส ที่จับความเป็นผู้หญิงที่ไม่มีความละอายต่อการทำบาป มักจะให้กู้กับหญิงมากกว่าชายและมีเปอร์เซนต์การใช้หนี้เงินกู้ เกือบ 100%
- ผู้นำที่มีสัญชาติญานแห่งความเป็นแม่บ้าง โลกจะมีเสถียรภาพขึ้นในอนาคต เพราะจะเกิดการปกป้องการรักษา
- การทำธุรกิจการริเริ่มเป็นเรื่องสำคัญ ต่อจากนั้นการรุกไปใน market segment ที่ต้องการ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด แต่ที่สำคัญที่ยาก เมื่อพอถึงจุดหนึ่งก็คือ ต้องมีการรักษา และจากยุคนี้ก็จะยากยิ่งขึ้น เราจะต้องรักษาเสถียรภาพของธุรกิจและรุกต่อไปด้วย และพอถึงจุดสุดท้าย คือ ต้องริเริ่ม รุก และรักษา ไปพร้อมๆ กัน
- ผู้ประกอบการต้องเป็น Creative Destruction
- เราต้องหาวิธีรุกเชิงรักษา ไม่ใช่เอาแต่ใช้กำลัง คือ การรักษาเสถียรภาพขององค์กรไว้ และรุกไปด้วย


Designed ByBlogger Templates