10 July 2009

ช่วง : อ.สมภพ เจริญกุล (1 มิย.- 30 มิย.52)

ธุรกิจครอบครัว กับบทบาททางเศรษฐกิจโลก
- ในกลุ่มประเทศยุโรป มีธุรกิจครอบครัวถึง 80-90% ของธุรกิจที่มีอยู่ หรือแม้แต่ USA ยังมีถึง 60% และไทยมีกว่า 60% จึงถือได้ว่าธุรกิจครอบครัวมีความสำคัญกับระบบเศรษฐกิจมาก
- บริษัทดังๆ ส่วนใหญ่ เป็นธุรกิจครอบครัว เช่น walmart, carfour, Heineken, Gap, Michelin หรือแม้กระทั่ง CP ของไทย
- ธุรกิจครอบครัว คือ มีรากเหง้ามาจากครอบครัว ถึงแม้จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ ครอบครัวก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นโดยส่วนใหญ่
- เอกลักษณ์สำคัญของธุรกิจครอบครัว
1. การบริหารส่วนใหญ่จะเป็นการใช้อารมณ์ ระบบทีหลัง เนื่องจากเป็นพ่อแม่ พี่น้อง
2. มีบุคคลบางคน Dominante เป็นศูนย์กลางของบริษัท เอาใจใส่สมาชิกครอบครัวเป็นอันดับแรก
3. กลัวการเปลี่ยนแปลง เสี่ยงต่อระบบครอบครัวที่มีอยู่ จึงทำให้เติบโตช้า
- จุดเด่น
1. มีระยะเวลาการดำเนินงานที่ยาวนาน จึงทำให้มีเครือข่ายที่กว้างขวางตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ
2. การกำหนดเป้าหมายทำได้ง่าย เนื่องจากมีคนควบคุม คนหัวโต๊ะ คอยกำหนดอยู่แล้ว และมีการตัดสินใจที่รวดเร็ว
3. โครงสร้างองค์กรยืดหยุ่น การจัดแบ่งหน้าที่โดยยึดเอางานเป็นหลัก (around job) จะไม่ค่อยเกิดขึ้น ส่วนใหญ่จะเป็นแบบ around people คือ สามารถเพิ่มตำแหน่งได้ตลอดตามต้องการ
- จะอยู่รอดและสืบต่อ ต่อไปอย่างไร
1. ต้องมีผู้นำครอบครัวที่ดี เข้มแข็งและมีใจเป็นธรรม รุ่นที่1 คือ พ่อแม่, รุ่นที่ 2 คือ พี่น้อง, รุ่นที่ 3 เครือญาติ จึงมักมีปัญหา ซึ่งผู้นำต้องแบ่งทรัพย์สินให้เป็นธรรมและชัดเจน
2. เปิดใจกว้าง ยอมรับการรับมืออาชีพเข้ามาทำงานมากขึ้น และเปิดใจกว้างในการแตกสายธุรกิจ ต่อยอดออกไปในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
3. ปรับตัวให้ทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลง
4. ต้องร่วมมือกับผู้นำในท้องตลาด
5. ต้องปรับความเสี่ยง โดยเฉพาะความขัดแย้งภายในครอบครัว โดยการแบ่งแต่ละคนให้มีช่องทางทำมาหากินของตัวเอง ไม่ใช่เอามารวมกันอยู่ในบริษัทเดียว
6. ต่างวัยต่างความคิด โดยเฉพาะบุคคลภายนอกที่เข้ามา เช่น เมีย
7. ต่างคนต่างกอบโกย อันนี้เจ๊ง
8. ต้องพัฒนา ซึ่งก็คือ การจ้างมืออาชีพเข้ามาบริหาร
- ปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจครอบครัวล้มเหลว คือ เจตนารมณ์ไม่ถ่ายทอดจากตัวผู้นำ

ผู้กำหนด trend (Trend Setter)
คนมี 8 กลุ่ม
1. หนุ่มสาว (The Young) : เป็นอนาคตของโลก
2. นักออกแบบ (Designer)
3. ศิลปิน, นักแสดง (Artis)
4. คนรวย (Richest)
5. คนดัง (Celebrity) ในทุกวงการ
6. เกย์
7. พวกชอบเปลี่ยนรูปแบบการแต่งตัว การใช้ชีวิต (Stylis)
8. คนสูงอายุ เนื่องจาก จะมีประชากรมากสุด
เมืองมี 7 เมือง
1. Los Angeles : เมืองแห่งศิลปะใหม่ๆ บริษัทผลิตรถยนต์จะมีการออกแบบที่นิ่ และเป็นศูนย์กลางวัยรุ่น
2. San Francisco : นักเขียนที่ต้องใช้จินตนาการสูง หรือโรงเรียนมิวสิค ออกแบบ จะอยู่ที่นิ่
3. New York: นักออกแบบเสื้อผ้าจะมาดูที่เมืองนี้
4. Paris : แฟชั่น น้ำหอม อาหาร
5. London : ศูนย์กลางศิลปะ
6. Milan : แฟชั่น ศูนย์กลางการเงินของชาติ
7. Tokyo : แฟชั่น, Consumer Electronic

กว่าจะมาเป็นเศรษฐีระดับโลก
- เป็นบุคคลซึ่งสร้างความมั่งคั่งของตนขึ้นเอง ไม่ได้อาศัยมรดกจากพ่อแม่ เช่น Buffet, Bil Gate, Michal Dell เป็นต้น
- สรุปแล้วสิ่งที่บุคคลเหล่านี้มีหรือได้ทำ คือ
1. ทำในสิ่งที่ตนเองรักและชอบ
2. อาศัยประสบการณ์เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิต
3. ไม่ท้อถอย
4. มีมหามิตรที่ดี
5. ประหยัดเพื่ออนาคต
6. จับโอกาสเป็น

Dream Team ทำไมจึงล้มเหลว
- เป็นทีมที่ทุกองค์กร ใฝฝันอยากให้เกิด อยากให้มี และอยากให้อยู่นานๆ
- ทำไมต้องสร้างเพราะ เป็นจุดรวมของความสามารถ, เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความก้าวหน้า, เป็นแกนนำในการพัฒนาองค์กร และเป็นเครื่องมือในการเอาชนะคู่แข่งขันได้
- ทำไม จึงล้มเหลว
1. มันไม่ใช่ทีม แต่เป็นแค่จุดรวมของคนเก่งต่างๆ รวมของดาวมากเกินไป และจะเกิดการไม่ยอมกัน ต้องการเป็นผู้นำ
2. เคมีผิดส่วน ไม่มีความสมดุลระหว่างทีม
3. ความศรัทธา ไม่เกิด (TRUST)
4. ไม้เข้าขากัน เข้ากันไม่ได้
5. ปล่อยให้ความขัดแย้งบานปลาย
6. ปิดบังความจริง หรือเป็นองค์กรที่สุภาพ หลีกหนีความขัดแย้ง
7. เจ้านายอิจฉาลูกน้อง
- ธุรกิจครอบครัว สามารถเกิด dream team ได้ ซึ่งจะมีวัฒนธรรมของตระกูลอยู่แล้ว คนที่ทำงานจึงมีความเป็นส่วนร่วมสูงอยู่แล้ว

หลักการในเรื่องราคา
1. ดูกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ว่าเขาเต็มใจที่จะจ่ายราคาเท่าไหร่
2. เริ่มต้นที่ต้นทุนและ ค่าใช้จ่าย
3. ลูกค้าต้องการอะไรกันแน่ ไม่ใช่เติมโน่น เพิ่มนิ่ แล้วมา up ราคา ก็ไม่มีคนซื้อคนใช้
4. การตั้งราคาในยุคนี้ จะต้องเรื่องต้นทุนกับค่าใช้จ่ายเป็นหลัก การลดค่าใช้จ่ายจึงเป็นสิ่งจำเป็น ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆ ใช้ราคาต่อสู่กับคู่แข่งขันได้อย่างไร
1. ใช้ประกอบกับกลยุทธ์ด้านอื่น ไม่ว่าจะเป็น P ตัวไหน ไม่ใช่เพื่อการดีเลิศ แต่ต้องประสมกับลงตัว
2. ต้องระวังความรู้สึกของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
3. ต้องระวังเรื่องอนาคต ถ้าเราจะลดราคา เพราะลดแล้วจะขึ้นยาก
เราจะผสม 4P อย่างไร
1. ประสบการณ์
2. ต้องรู้ว่าอะไรเป็นตัวนำของสินค้าตัวนี้ อะไรเป็นตัวรอง
3. ต้องดูคู่แข่งเป็นหลัก เนื่องจาก การตั้งราคาที่สูงเกินไป อาจจะขายไม่ได้ ถ้าลูกค้ารับรู้ว่าสินค้าของเราและคู่แข่งไม่แตกต่างกัน

การตัดสินใจ
- ความหมายของการตัดสินใจ หมายถึง การใช้วิจารณญานในการเลือก ตั้งแต่ 2 ทางเลือกขึ้นไป
- เป็นผู้นำ ต้องรู้จักการตัดสินใจ โดยเฉพาะเรื่องของคน
- ไม่มีการตัดสินใจไหนที่จะสมบูรณ์ที่สุด
- ถ้าไม่มีการตัดสินใจก็ไม่สามารถก้าวข้ามไปได้
- หลักของการตัดสินใจ
1. ต้องนิยามปัญหา ว่าอะไรที่เราต้องตัดสินใจ
2. วิเคราะห์ว่ามันมีกี่ทางเลือก
3. ประเมินทางเลือกผลดี ผลเสีย
4. เลือกทางที่ดี่สุด
5. ดำเนินการตามแผน
- ประเภทของการตัดสินใจ
1. ตัดสินใจไปแล้ว เปลี่ยนไม่ได้
2. ตัดสินใจไปแล้วเปลี่ยนแปลงได้ ไปตามสภาวะการณ์
3. ตัดสินใจแล้ว โดยทดลองทำไปก่อน ดูผลลัพธ์ว่าเป็นอย่างไร
4. ตัดสินใจเป็นระยะๆ เช่น ตอนวางแผนการทำงาน
5. ตัดสินใจอย่างมีเงือนไข มีอะไรมากระทบเราก็จะเปลี่ยนการตัดสินใจ
6. ยื้อเวลา จะเป็นอันตรายที่สุดของการตัดสินใจ
- ก่อนและหลังการตัดสินใจจะมีความสำคัญเท่ากัน ซึ่งความสำเร็จของการตัดสินใจไม่ได้อยู่ที่การตัดสินใจ แต่อยู่ที่ก่อนการตัดสินใจเรามีการวิเคราะห์อย่างไร และหลังเรามีการเตรียมการอย่างไร
- เหตุที่ผู้นำไม่ตัดสินใจ
1. ผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง
2. กลัว :
2.1 กลัวคนโกรธ คนไม่พอใจ
2.2 กลัวอายเมื่อเกิดความผิดพลาด
2.3 กลัวเสียเปรียบ
2.4 กลัวเสียบุคลิก
2.5 กลัวตำแหน่งหลุด
2.6 กลัวอิทธิพลของผู้อื่น
2.7 กลัวความขัดแย้ง
2.8 กลัวลูกน้องก้าวหน้ากว่าตัว
3. อุปนิสัยดั้งเดิม อาจจะถูกฝึกมาตั้งแต่เด็ก


Designed ByBlogger Templates