04 August 2009

ช่วง : Business Knowledge (1 กค.- 31 กค.52)

Business
ลักษณะผู้บริหารที่มีประสิทธิผล
1. บริหารเวลาให้เป็น
2. จะต้องเน้นไปที่ผลที่จะเกิดต่อภายนอกองค์กร (รายได้, กำไร) มากกว่าส่วนที่เกิดภายใน (ทุนและต้นทุน)
3. จะต้องสร้างจุดแข็งของตัวเอง และคอยดูแล แก้ไข จุดอ่อนของตัวเอง
4. จงเน้นไปที่ปริมนฑล ที่มีความสำคัญ ซึ่งถ้าขอบเขตเหล่านี้มีผลงานที่ดี จะทำให้องค์กรดีมาก
5. จะต้องตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล
- เราสามารถสร้างความแตกต่างได้ทุกรูปแบบ ของที่ขายอาจจะเหมือน แต่แตกต่างกันที่บริการ คนขาย การแต่งการ เป็นต้น
- สื่อเก่าเราเรียกว่า mass media เช่น TV (mass ที่สุด), วิทยุ, นิตยสาร, bilboard, หนังสือพิมพ์ หลังจากนั้นก็จะมีสื่อใหม่ๆ เกิดขึ้นมา เช่น เคเบิลทีวี, เคเบิลท้องถิ่น, วิทยุชุมชน แล้วก็ตามมาด้วย digital media ทั้ง เมลล์, webboard, webblog แล้วก็มาสู่ Social Network เช่น Hi5, My space, Facebook, Twitter
- ตอนนี้ท่านต้องลงมาทำ Social Media Marketing แล้ว

Creative Thinking
- เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุด ที่จะนำมาสู่การงานและบริษัทของคุณ
- ถึงแม้คุณจะไม่ใช่เป็นคนสร้างสรรค์ อย่างที่อยากจะเป็น แต่คุณสามารถเปลี่ยนวิธีคิดของคุณได้
- เป็นส่วนผสมของความคิดอื่นๆ เป็นการสะสมประสบการณ์ความคิดที่ผ่านมาในแต่ละช่วงของชีวิต
- บุคลิกลักษณะของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์
1. จะให้คุณค่ากับความคิด
2. จะอุทิศตนให้แก่ Idea
3. จะไม่พึ่งพา พรสวรรค์อย่างเดียว ที่เหลือจะต้องอาศัยความมุมานะพยายาม และความมีวินัย
4. จะต้องมี จินตนาการอยู่ในสายเลือดเลยว่างั้น
5. เห็นอะไร แล้วเพิ่มคุณค่าเข้าไป ก็คือ ถามว่า มันยังขาดอะไรอยู่ หาช่องว่างนั้น แล้วใช้จินตนาการเข้าไปเติมเต็ม
6. จะมีถังความคิด ติดตัวอยู่ตลอดและสามารถหยิบนำมาใช้ได้
7. จะมีอิสรถาพในการหาความคิดทางเลือกต่างๆ และจะมีอิทธิพลต่อคนๆ อื่นด้วย
8. จะอ้าแขนรับกับความกำกวม (โลกสีเทา) ไม่ใช่อาศัย research, Statistics, fact จะไม่รังเกียจความไม่แน่นอน เพราะจะเปิดโอกาสให้เขาแสดงความสามารถในการคิดสร้างสรรค์
- ไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่ การมีความคิดสร้างสรรค์มันจะเพิ่มความสามารถของคุณ และเป็นตัวพลิกเกมส์ให้ท่านได้
- Imagination >>> Creativity >>> Innovation (โดยมีจินตนาการขับเคลื่อน Innovation)
- มีความสามารถเห็นในสิ่งที่คนอื่นเห็น แต่คิดในสิ่งที่คนอื่นไม่เคยคิด แล้วจึงสามารถทำในสิ่งที่คนอื่นไม่เคยทำมาก่อน
- นวัตกรรม คือการทำสิ่งเก่าๆ ด้วยวิธีใหม่ และต้องทำในเชิงพาณิชย์ได้
- การคิดสร้างสรรค์ เกิดมาเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ให้มีความสะดวกสบายขึ้น
- Creative thinker จะมีหลักวิธีคิดอย่างหนึ่ง คือ การเชื่อมต่อจุด ในเหตุการณ์ที่ผ่านมาเข้ามาในชีวิต เราจะเชื่อมต่อจุดได้โดยการมองย้อนไปในอดีต นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อในสิ่งที่ไม่น่าเชื่อมต่อได้ เพราะ creativity สามารถที่จะใช้ความคิดคนอื่นต่อยอดต่อไปได้

Strategics
การใช้กลยุทธ์ซื้อ 1 แถม 1 กับ กลยุทธ์ครึ่งราคาควรใช้แบบใด
- เราต้องรู้ก่อนว่า กลยุทธ์ ซื้อ 1 แถม 1 เป็น P ตัวที่ 4 คือ Promotion
- ส่วนกลยุทธ์ ครึ่งราคา เป็น P ตัวที่ 2 คือ Price
- ซึ่งทางที่ดีควรจะใช้กลยุทธ์ซื้อ 1 แถม 1 เพราะถ้าใช้กลยุทธ์ครึ่งราคา จะกลับมาขายราคาเดิมจะขายยากกว่า ครึ่งราคาจะทำให้ผู้บริโภคคิดและตีความได้ว่า คุณภาพอาจจะหายไปและสินค้าดังกล่าวแสดงว่ามีกำไรมาก
- แต่ท้ายที่สุด ต้องดูที่ตัวลักษณะสินค้า สินค้าอะไร บริษัทท่านเป็นบริษัทอะไร มี brand หรือไม่ วิธีการนำเสนอคืออะไร
- ตอนนี้ SME จะต้องใช้กลยุทธ์ Micro Marketing เช่น Direct mail, Internet, Social Network
- การลดต้นทุนเป็นสิ่งสำคัญ แต่ระวังอย่าทำให้ Brand ของท่านมีปัญหา

การตลาดในสภาวะวิกฤต
สิ่งที่ต้องทำเมื่ออยู่ในสภาวะวิกฤต (โดย Philip Kotler)
1. ท่านต้องรักษา market share ใน segment หลักของลูกค้าท่านได้ อย่าให้ใรมาแย่งได้ ถามว่าลูกค้าที่จงรักภักดีกับเรามีหรือไม่ แล้วอะไรที่ทำให้ลูกค้าจงรักภักดี หรือถ้าลูกค้าเปลี่ยนไปหาคู่แข่ง ทำยังไงให้เขากลับมาซื้อกับเรา


Designed ByBlogger Templates