04 August 2009

ช่วง : กลยุทธ์เพื่อ SME (1 กค.- 31 กค.52)

12 ข้อที่ผู้ประกอบการไม่ควรทำ (Guy Kawasaki)
1. อย่าไปกังวลเกินไป ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบ 100%
2. อย่าไปตั้งตำแหน่งที่ใหญ่โตเกินไป
3. อย่าไปจ้างคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน
4. อย่าไปเคร่งเครียดกับการประเมินมูลค่ากิจการของตัวเองจนเกินไป
5. อย่าไปเชื่อบริษัทที่เป็น venture capital เนื่องจากอาจจะมองไม่เห็นตามที่ผู้ประกอบการเห็น
6. อย่าไปประมาณการทางการเงินที่สวยหรู แล้วไปบอกว่ามัน Conservative แล้ว (เวลาเราประเมินเราต้องตัดยอดขาย แล้วเพิ่มต้นทุน)
7. อย่าเห็นคนอื่นทำแล้วคิดว่า ตนเองทำแล้วจะสำเร็จ
8. อย่าไปเน้นเรื่องหุ้นส่วน (partnership) มากจนเกินไป เราควรไปเน้นที่ลูกค้ามากกว่า
9. อย่าไปลงทุนในเรื่อง โครงสร้างพื้นฐานที่ไม่จำเป็นมากจนเกินไป
10. อย่าไปคิดว่า ในอนาคตธุรกิจเราอาจจะเติบโตได้

Name Game (ชื่อที่เป็น Brand)
วิธีการในการตั้งชื่อ Brand
1. เริ่มต้นจากตัวอักษรแรกๆ ของพยัญชนะ เช่น A B C D เพราะเราจะกลายเป็นชื่อแรกๆ ไม่ว่าจะอยู่ในงาน event ต่างๆ หลีกเลี่ยง X และ Z นอกจากเป็นตัวท้ายแล้วยังออกเสียงลำบากด้วย
2. คิดล่วงหน้าไว้เลยว่าชื่อ Brand ต้องเปลี่ยนเป็นคำกริยาได้ เพราะชื่อ brand ทีทรงพลังระดับโลก ส่วนใหญ่จะเป็นคำกริยา เพราะคนส่วนใหญ่จะใช้ชื่อ brand เหล่านั้นมาเป็น ตัวกริยาเลยในการสื่อสาร เช่น ค้นหา = google เรามักจะพูดว่าไม่รู้อะไร google เลย
3. อย่าตั้งชื่อทั่วๆ ไป มันเป็นคำที่ธรรมดาเกินไป
4. ระวังการตั้งชื่อที่ไปผูกโยงกับยุคสมัย หรือกระแสอะไรที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นมากเกินไป เพราะถ้าผ่านไปแล้วก็จะเงียบหายไปเช่นกัน

เมื่อเราต้องขึ้นเวที เสวนา
1. เราต้องรู้เรื่องที่เขาจะเชิญไปพูด ไม่รู้อย่าไป
2. ควบคุมตอนเปิดเรื่องพูดให้ได้ เปิดให้เป็น ขึ้นต้นให้เป็น
3. ต้องตรวจสอบสภาพเครื่องมือ พวกไมค์ ว่าอยู่ในตำแหน่งที่พอเหมาะหรือไม่ เสียงชัดหรือไม่ ดังแค่ไปไหน
4. อย่าพูดแต่สาระอย่างเดียว ให้มีบรรเทิง ขำๆ บ้าง มันจะช่วยให้เราตรึงคนได้
5. ให้เราเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริง ที่มีตัวเลขรองรับ หรือเปรียบเทียบเรื่องราวที่พูดออกมาเป็นตัวเลข เพื่อดึงความสนใจผู้ฟัง
6. ตอบคำถามเวลามีคนถามท่าน แล้วถ้ามีอะไรเสริมหรือเพิ่มเติมในคำถามนั้น ก็พูดไปได้เลย อย่าไปคิดว่าไม่เกี่ยวกับ เนื้อเรื่องหลัก
7. จงพูดให้เรียบง่าย กระชับ และได้ใจความ ไม่ต้องใส่ภาษาทางเทคนิคเข้าไปมากมาย เพราะคนฟังอาจจะไม่เข้าใจได้ และเราไม่สามารถมีอิทธิพลต่อความคิดของเขาได้
8. เวลาอยู่บนเวที ท่านต้องอดทนที่จะอยู่เฉยๆ และอย่าทำหน้าเบื่อ อย่าพยายามทำอะไรที่จะทำให้คนอื่นเห็นว่าท่านไม่สนใจต่อการฟังคนอื่นพูด

การเริมต้นธุรกิจ
- การทำธุรกิจสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ลูกค้า
- รักและถนัดในการทำสิ่งนั้น ถ้าท่านไม่ถนัด ก็สามารถทำได้ โดยไปศึกษาหาความรู้

ปัญหาของ SME
พนักงานลักลอบเอาน้ำมันไปขายของบริษัทขนส่ง
- สิ่งที่เสียหาย คือ
1. บริษัทเสียหายจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
2. ไม่สามารถส่งของตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ
แก้ปัญหา โดยการเปลี่ยนเป็นใช้แก๊ส แต่ก็ยังขโมยอะไหล่เล็กน้อยๆ ของรถไปขาย แต่รถก็ยังใช้งานได้อยู่
ตอบ (อิงจาก case ของบริษัทขนส่งใหญ่แห่งหนึ่งที่มีในประเทศไทย)
- ส่วนใหญ่ปัญหาเกิดจากเราให้เงินเดือนเขาน้อย
- มันเป็นปัญหา เรื่องของการคัดเลือกบุคลากร ทางแก้ปัญหาของบริษัทใหญ่ก็คือ รับบุคคลเข้าทำงานตำแหน่งนี้ตั้งแต่ ปวส. ขึ้นไป และเปลี่ยนชื่อตำแหน่งใหม่ไม่ใช้คำว่าคนขับรถ และติด GPS ไว้ที่รถเลย จนกระทั่งแก้ปัญหาได้เลย

พัฒนาการคิดแบบมองภาพรวม
- ถามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คำถามขยายความเข้าใจและความคิด
- ลักษณะของคนที่เป็นคนคิดเชิงภาพรวม
1. มีภาวะความเป็นผู้นำ เนื่องจาก เขาจะมองเห็นความเชื่อมโยงในองค์ประกอบหลักๆ ได้ในขณะที่คนอื่นมองไม่เห็น
2. มีวิสัยทัศน์ที่เร็วกว่า เหนือกว่า ลึกซึ้งกว่าคนอื่น
- วิธีคิดแบบมองภาพรวม เป็นวิธีคิด แบบคม ชัด ลึก (Perspective) ท่านจะสามารถมองป่าทั้งป่าได้ ไม่ใช่แค่มองต้นไม้แต่ละต้น
- คนที่สามารถมองภาพรวมได้ ไม่เพียงแต่เห็นในสิ่งที่เราสามารถเห็น แต่สามารถจะรู้ได้ด้วยว่า สิ่งที่เราเห็นนั้นจะทำอย่างไรต่อไป
- คุณลักษณะของคนที่เป็นคนคิดแบบมองภาพรวม คือ ท่านจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยนักคิดภาพรวมจะไม่พึงพอใจกับสิ่งที่ตัวเองเรียนรู้อยู่แล้ว โดยต้องรู้จักหาวิธีใหม่ๆ สถานที่ใหม่ๆ พบคนใหม่ๆ เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ และอ่านหนังสือเรื่อยๆ
- คนที่คิดแบบเชิงกลยุทธ์ ต้องเป็นคนคิดแบบมองภาพรวมได้
- ถ้าท่านสามารถมองเห็นภาพรวมได้ ท่านก็สามารถที่จะเชื่อมต่อในสิ่งที่เชื่อมต่อไม่ได้ ซึ่งสิ่งที่เราจะเชื่อมต่อนั้น ไม่จำเป็นจะต้องมาพร้อมๆ กันอาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต แล้วมาถึงปัจจุบัน เราก็สามารถเชื่อมต่อได้ ซึ่งก็แปลว่า เราจึงต้องเรียนรู้อยาตลอดเวลา มันถึงจะช่วยให้เราเชื่อมต่อจุดต่างๆ ที่ผ่านมาได้
- ฟังอย่างตั้งอก ตั้งใจ มีความมุ่งหมาย ฟังอะไร ฟังใคร
- ต้องตระหนักว่า เราไม่ได้รู้ทุกเรื่อง เพราะไม่งั้นท่านจะไม่เกิดการเรียนรู้


Designed ByBlogger Templates