03 October 2009

หลักคำสอนของเทียม โชควัฒนา

โถ้ย = การมอง : เราจะเห็นในสิ่งที่เราต้องการจะมอง คนแต่ละคนมองไม่เหมือนกัน ทำไมบางคนมองไกล คนที่มีวิสัยทัศน์ จะมองเหมือนที่คนอื่นมอง แต่จะคิดในสิ่งที่คนอื่นไม่คิด

นักมองจะมีวิธีคิด เพื่อนำไปสู่ความคิดเชิงสร้างสรรค์ 3 ประการ
ประการที่ 1 ให้ความสำคัญกับภาพที่เกิดจากตามองเห็น เห็นแล้วคิดต่อ (Look and See)
ประการที่ 2 สามารถที่จะสร้างภาพขึ้นมาได้ในจินตภาพของตัวเองได้ ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป (Visualize)ประการที่ 3 สามารถบิดภาพสิ่งที่เห็นไปสู่ความคิดใหม่ๆ ได้ (minipulate Image) คือ การมองให้เห็นในหลายมุมมอง หลายมิติ

ความแตกต่างระหว่าง Imasge กับ Picture คือ Image เป็นภาพในสมอง ความรู้สึก Picture เป็นภาพที่เราเห็น ด้วยตา

ลักษณะการมอง
LOOK>>> SEE>>> WATCH>>> OBSERVE

เถี่ย = การฟัง : บางคนชอบฟังสิ่งไร้สาระ ตัวอย่างเช่น คุณตัน ไม่ชอบอ่าน แต่หาไอเดียมาจากไหน เช่น การเปิดร้านชุดแต่งงาน ก็เกิดมาจากการฟัง การคุยกะลูกน้องว่า อยากได้อะไรระหว่าง แหวนเพชร หรือ ถ่ายรูปชุดแต่งงานสวยแบบหยดย้อย ผู้หญิงจะเลือกเอาอะไร ปรากฏผู้หญิงตอบเอาชุดแต่งงาน คุณตันเลยไปศึกษาต่อที่ประเทศไต้หวันเนื่องจากธุรกิจชุดแต่งงานเป็นที่ได้รับความนิยมสูง แล้วไปดูว่าทำไมคนที่ทำธุรกิจคนแรก ถึงเจ๊งต้องเลิกกิจการไป เพราะเนื่องจากคนแรกที่เข้าไปทำนั้น เน้นไปที่เทคนิค เครื่องมือไฮเทคอย่างเดียว เที่ยวซื้อกล้องมากมาย


Designed ByBlogger Templates