24 January 2011

Tune in Marketing ตอนที่ 1

Tune in Marketing คือ การปรับแต่งสินค้าและพนักงานของท่าน ให้เหมาะสมกับยุคสมัย โดยมีขั้นตอนของการปรับแต่ง 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. ต้องหาปัญหาที่ยังไม่มีการแก้ไข (Find unsolve)
2. ต้องเข้าใจคนซื้อ
3. คำนวนผลกระทบในสิ่งที่เราทำลงไป
4. ให้สร้างประสบการณ์ที่ฉีก แหวกแนวให้กับลูกค้า
5. มีไอเดียที่พรั่งพรู
6. สร้างการเชื่อมต่อที่แน่นแฟ้นให้เกิดขึ้นกับลูกค้า

ขั้นตอนที่ 1 ต้องหาปัญหาที่ยังไม่มีการแก้ไข (Find unsolved problem)
ต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตุ ดูถึงสภาพแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงของตลาด แล้วอะไรที่คุณควรจะโฟกัส ซึ่งเวลาเรามองปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข อย่าไปมองเฉพาะแต่ฐานลูกค้าเรา เพราะมันจะแคบ แต่จงมองไปทั้งตลาด โดยในแต่ละตลาดจะมี คน 3 ประเภท คือ

ประเภทที่ 1 คือ กลุ่มลูกค้าเรา จะมีประมาณ 30%
ประเภทที่ 2 คือ กลุ่มผู้ประเมิน ประมาณ 10% ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่กำลังประเมินสินค้าเราอยู่ เหมือนกับกำลังดูของเราอยู่ ศึกษาอยู่ ซึ่งเราต้องค้นให้เจอว่า อะไรที่เขายังติดอยู่ หรือลังเลใจอยู่ว่าจะซื้อไม่ซื้อสินค้าของเรา
ประเภทที่ 3 คือ กลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพเข้าเป็นลูกค้า non customer ประมาณ 60-70% ซึ่งธุรกิจจะต้องใช้เวลากับคนกลุ่มนี้ให้มากที่สุด เราต้องหาให้ได้ว่าอะไรเป็นปัญหาของเขา บางครั้งจึงต้องออกสินค้ามากมายเพื่อครอบคลุมกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ แต่วิธีที่ดีที่สุด คือ การได้ไปพูดคุย แต่ไม่ใช่คุยตอนที่เขากำลังซื้อสินค้าเราอยู่ โดยใช้พนักงานขายที่เป็นเหมือนการสัมภาษณ์ เราะจะทำให้ลูกค้าลูกสึกอึดอัด แต่จะเป็นการ focus group ลงไปก่อนว่า ลูกค้ากลุ่มนี้น่าจะมีศักยภาพ แล้วอาจะใช้งานสัมมนา อีแวนท์ต่างๆ หรือแม้กระทั่ง Social media ทั้งหลายในการเข้าถึง พูดคุยกับลูกค้ากลุ่มดังกล่าว


Designed ByBlogger Templates