03 October 2009

Cycle Counting กับการแก้ปัญหา Logistic

คุณเคยเจอปัญหาแบบนี้หรือไม่ ระบบการจัดเก็บข้อมูลผิดพลาด เช็คในคอมฯมี ไปดูจริงไม่มี หรือไปดูในคอมฯไม่มี ดันเดินไปเจอ ถ้าเกิดปัญหาประเภทนี้ คือ การบันทึกกับของจริงไม่ตรงกัน ซึ่งมักจะเกิดขึ้นจาก การไม่บันทึกลงระบบ หรือเพราะความเคยชิน ว่าเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวค่อยทำ สักพักก็ลืม

ซึ่งจากปัญหาดังกล่าว เราสามารถที่จะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Cycle Counting หรือการตรวจนับตามรอบ หลักการง่ายๆ ที่ให้ทำ คือ Pareto ถ้าสินค้ามีมูลค่ามากก็ตรวจนับให้ถี่ (รายสัปดาห์) ส่วนสินค้าที่มีมูลค่าน้อย แต่มีปริมาณมาก ก็อาจจะไม่ต้องถี่มากนัก

แต่โดยหลักการของวิธี CYCLE COUNTING จะมีอยู่ 5 ข้อ

1. แบ่งกลุ่มประเภทสินค้า โดยใช้กฏของ Pareto ในการพิจารณาถึงมูลค่ากับปริมาณ : แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
กลุ่มที่มี มูลค่ามาก ปริมาณน้อย (A) ต้องมีการตรวจนับทุกสัปดาห์
กลุ่มที่มี มูลค่าปานกลาง ปริมาณปานกลาง (B) : อาจจะตรวจนับทุกเดือน
กลุ่มที่มี มูลค่าน้อย ปริมาณมาก (C) : อาจจะตรวจนับทุกไตรมาส หรือรายปีก็ได้

ซึ่งตามหลักการของ Pareto ที่สัดส่วนจะอยู่ที่ 80 : 20 แต่เราอาจจะปรับเป็น 95 : 5 ก็คือ เพื่อแบ่งกลุ่มของสินค้าที่อาจจะมีมูลค่าถึง 95% ของมูลค่าสินค้าทั้งหมดก็เป็นได้

2. ติดระบบ Barcode ให้กับสินค้า เนื่องจากสินค้ามีหลายร้อย Item การใช้ barcode จะช่วยให้เราตรวจสอบสะดวกและมีความแม่นยำมากขึ้น

3. กำหนดค่าตั้งต้นใหม่ของสินค้าแต่ละชนิด แต่ละประเภท set up ขึ้นใหม่ทั้งหมด

4. จัดทำระบบฐานข้อมูล เพื่อให้เปลี่ยนแปลงไปตามหน่วยนับที่เปลี่ยนแปลง

5. จัดทำหรือปรับปรุงระบบการเบิกจ่ายสินค้า

บทความที่เกี่ยวเนื่อง :
Logistic Competitive Advantage
ความเข้าใจผิด 7 ประการ เกี่ยวกับ Logistic


Designed ByBlogger Templates