13 May 2010

7 อุปนิสัยของคนที่ประสบความสำเร็จ (Seven Habits for Success)

อ.สมภพ ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับ 7 อุปนิสัยของผู้ที่ทำงานให้สำเร็จลุล่วง การทำงานบางอย่างให้สำเร็จลุล่วง ถ้าเราสามารถรู้ตัวเองได้ว่ามีข้อจำกัดทางด้านนิสัยของตัวเองที่ตรงไหน จะได้ปรับให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะทไงานให้สำเร็จได้ตามเป้าหมายที่วาง งั้นดราไปดูกันว่า 7 อุปนิสัย ดังกล่าวมีอะไรบ้าง
1. De-Proactive : รับผิดชอบในพฤติกรรมของตัวเอง อย่าไปโทษสถานการณ์ เพราะฉะนั้นเราต้องเลือกว่าอะไรที่เราชอบทำจริงๆ เพราะเราสามารถจะผลักดันให้ประสบความสำเร็จได้ เราจะเกิดความภูมิใจในสิ่งที่เราทำ และเราก็จะไม่ไปโทษคนอื่น

2. Begin with the end of mind : จะต้องเริ่มต้นด้วยจุดสุดท้าย คือ ก่อนจะทำอะไรจะต้องมองให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นได้ สามารถมีวิสัยทัศน์มองผลสุดท้ายได้ ถ้าเราสามารถมองเห็นเราก็สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้

3. การจัดลำดับความสำคัญ เราอาจจะต้องวางแผนว่าอะไรเป็นสิ่งที่เราต้องทำก่อนหรือหลัง

4. คิดแบบ WinWin คนบางคนอาจจะคิดว่าเมื่อมีชนะมันก็ต้องมีแพ้ แต่แท้ที่จริงแล้วความสำเร็จของมนุษย์ไม่จำเป็นต้องมาจากความล้มเหลวของผู้อื่น พยายามหาทางออกให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด

5. ทำให้เขารู้สึกว่า คู่เจรจาเป็นผู้ชนะ เพราะฉะนั้นเราจึงต้องเงียบก่อนเพื่อฟัง

6. เปิดใจรับฟังสิ่งที่ใหม่และสร้างสรรค์

7. สร้างความแหลมคมให้ปัญญาตลอดเวลา

แล้วทำไมบางคนถึงมีไม่ครบทั้ง7 ประการนี้
1. ไม่พยายามศึกษา
2. เห็นแก่ตัว หลงตัวเอง
3. ขี้เกียจ ชอบอะไรง่ายๆ
4. มีคนใกล้ตัวหรือคนรอบข้างที่ไม่ได้เรื่อง

สุดท้ายแล้ว อ.สมภพ ยังเน้นย้ำว่า 7 อุปนิสัยดังกล่าว นิสัยที่สำตัญที่สุด คือ De proactive นั่นเอง เพราะเป็นการปรับทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นกับตัวเองก่อน

บทความเกี่ยวกับ อ.สมภพ เจริญกุล :
7 ย. สำหรับความเป็นผู้นำ
9 เคล็ดลับในการเป็นมหาเศรษฐี


Designed ByBlogger Templates