12 January 2010

7 ย. สำหรับความเป็นผู้นำ

เป็นหลัก 7ย ที่อ.สมภพ เจริญกุล ได้ให้ข้อคิดไว้ สำหรับผู้ที่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำนั้น ต้องมีอะไรที่ตรึกตรองเป็นสำคัญ หรือผู้ที่ตอนนี้เป็นผู้นำอยู่แล้ว แต่อยากจะพัฒนาความเป็นผู้นำ ที่ไม่ใช่แค่ตำแหน่งอย่างเดียว ก็สามารถนำไปปรับใช้ได้ ซึ่งหลัก 7ย.ประกอบด้วย

ย. หนึ่ง >> ยิ้มแย้ม : ยิ้มแย้มทั้งหน้าและใจ

ย. สอง >> ยกย่อง : คำพูดของคนเป็นได้ทั้งเสนห์และเสนียด ให้คิดทุกคำที่พูด แต่อย่าพูดทุกคำที่คิด ซึ่งการพูดที่ดีมีอีก 5 ประการ
1. รู้กาลเทสะ
2. พูดเรื่องจริง
3. พูดไพเราะ อ่อนหวาน
4. พูดด้วยความปรารถนาดี
5. พูดแล้วเกิดประโยชน์

ย. สาม >> ยืดหยุ่น : เหมือนดั่งไผ่ อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ แข็งแรงแต่ไม่แข็งกร้าว

ย. สี่ >> ยืนหยัน : ไม่ท้อแท้ ท้อถอย มีความเพียร

ย. ห้า >> หยิบยื่น : เอื้ออาทร ช่วยเหลือ เกื้อกูล เสียสละ ยึดหลักยิ่งให้ยิ่งได้

ย. หก >> ยินยอม : รู้แพ้ รู้ชนะ ยอมรับความเห็นที่แตกต่าง

แต่ผู้นำไม่ค่อยได้ปฏิบัติตาม 7 ย. เพราะ
1. หลงละเลิงกับการเป็นผู้นำ
2. บุคคลรอบข้าง ที่ประจบประเจง
3. ไม่เห็นโรงศพ ไม่หลั่งน้ำตา
4. ไม่มีธรรมะ ประจำใจ
5. ไม่รับฟังสิ่งที่ดีๆ จากคนอื่น

บทความที่เกี่ยวกับ อ.สมภพ เจริญกุล
การบริหารจัดการคนเก่ง
ลูกค้าคือพระเจ้า (Customer is God)

บทความที่เกี่ยวเนื่อง :
วิธีบริหารลูกน้องของโชค บูลกุล
เลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นผู้นำกับโชค บูลกุล (How to treat your's child to be a leader)


Designed ByBlogger Templates