01 September 2009

วิธีกระตุ้นและปลุกเร้าคนแวดล้อม

1. ถาม CEO ก่อนว่า Vision ของคุณเนี่ยะ มันมาจากอะไร ถ้ามันมาจากว่าวันหนึ่งคุณตื่นขึ้นมาแล้วคิดได้ว่าอยากทำ แล้วก็พยายามที่จะทำให้ได้ซึ่งแบบนี้โดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่สามารถปลุกเร้าคนรอบข้างเพื่อทำให้สำเร็จได้ แต่ถ้าเรามองย้อนกลับมามองว่า องค์กรของเรามีโอกาสที่จะทำอะไร บนพื้นฐานของศักยภาพของเรา


2. คุณโชค จะมีวิธีการหา วิสัยทัศน์ง่ายๆ และสร้างการมีส่วนร่วมได้ โดยการสังเกตุจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวก่อน เช่น จะเดินดูในครัว ว่าอะไรมี อะไรเหลือ แล้วที่เหลืออยู่เนี่ยะนำมาใช้ให้เกิดใหม่ได้ เพื่อที่จะสร้างเมนูใหม่ขึ้นมา ซึ่งถ้าเราสำรวจได้แบบนี้ เราจะสามารถที่จะปลุกเร้าคนรอบข้างให้ ทำจนสำเร็จได้มากกว่า ตื่นนอนมาแล้วคิดว่าจะทำแล้วลงมือทำ


3. Vision (ภาพ) จะเปลี่ยนเป็น Mission (การกระทำ) ได้ต้องขึ้นอยู่กับ ประสบการณ์ ทักษะ ความสามารถ โอกาส เงินทุน เป็นต้น

4. ความเก่งของ CEO อาจจะไม่ใช่แค่คิดอะไรดี แล้วลงมาทำได้ แต่ความเก่งของ CEO จะเกิดจากที่เรามองดูองค์กรตัวเอง แล้วสามารถที่จะคิดต่อยอดจากสิ่งที่มี แล้วถ่ายทอดให้ลูกน้องหรือพนักงานสามารถปฏิบัติได้ แล้วเราก็สามารถไปตามเช็คว่ามันประสบความสำเร็จหรือไม่

5. ต้องสร้างวัฒนธรรม Knowledge Sharing (Knowledge Flow) เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงออก ไม่ว่ามันจะถูกหรือผิด (ซึ่งเป็นเรื่องยากมากสำหรับคนไทย เนื่องจากคนรุ่นใหม่มักคิดว่า อย่านำเสนอเลย นำเสนอไปถ้ามันไม่ดีพอ เด๋วเจ้านายจะรู้ว่าเราไม่รู้จริง จึงทำอะไรแบบ Play save ตลอด)

6. ปฏิกิริยาของ CEO ก็เป็นเรื่องสำคัญ ว่าเราเอาใจใส่มากน้อยแค่ไหนกับผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับพนักงานได้

7. เนื่องจากทีมบริหารของคุณโชค บูลกุล จะเป็นลักษณะนักบริหารการจัดการ (ไม่ใช่การตลาด) ซึ่งเป็นแนวรับ เพราะฉะนั้นเวลาออกโจทย์ไปแล้วเขาจะคิดไปในเรื่องการป้องกันก่อน ทำให้คุณโชคนั้นง่ายขึ้น เพราะฉะนั้น เวลาคุณโชค คิดอะไรหรือจะรุกอะไรมันจะเหมือนมีสิ่งที่ เรียกว่า Alarm คอยเตือนอยู่ตลอดว่าจะลงไป เมื่อไหร่ อย่างไร ซึ่งทุกอย่างในท้ายที่สุด จะลงเอยด้วยหลักการจัดการที่เป็นไปได้ ถ้ามันจัดการไม่ได้หรือทีมมองภาพไม่ออก เราก็จะไม่รุก หรือรุกแต่ค่อยๆ ขยับ

บทความเกี่ยวกับ โชค บูลกุล :
การหาความคิดใหญ่ (Find The Big Idea)
หลักในการเจรจาต่อรอง


Designed ByBlogger Templates