01 December 2009

5 สิ่งที่อเมริกาควรเรียนรู้จากจีน

จากปัญหารการถดถอยทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในอเมริกา ตั้งแต่กลางปี 2008 จนถึงปัจจุบัน ที่ยังไม่มีทิศทางการฟื้นตัวที่ชัดเจน ทำให้สหรัฐ ประเทศยักษ์ใหญ่ ต้องหันกลับมามองตัวเองแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับความเป็นมหาอำนาจของตัวเอง และในขณะเดียวกัน การก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจใหม่อย่างประเทศจีน ท้าทายความเป้นเบอร์หนึ่งของโลกของสหรัฐนั้น กลับมีเรื่องที่ให้ต้งคิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่อเมริกาต้องเปิดใจ เรียนรู้ความเป็นจีนมากขึ้น โดย 5 สิ่งที่อเมริกาควรที่จะเรียนรู้จากจีนนั้น คือ

1. จีนมีความทะเยอ ทะยานสูง จะเห็นได้ว่าโครงการใหญ่ๆ หลายๆ อย่างกำลังเกิดขึ้นที่จีน อย่างเช่น รถไฟเร็วกว่า 16,000 กิโลเมตร หรือถนน hi way 6 เลน นอกเซี่ยงไฮ้ เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า ประเทศจีนจะทำอะไรเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า Can do spirit (ฉันทำได้) ซึ่งประเทศจีน จะทำอะไรสร้างอะไร จะรวดเร็วมากทำให้โครงการเกี่ยวกับสาธารณูปโภคเกิดขึ้นเร็วมาก ละล่าสุดทางปักกิ่งเพิ่งอนุมัติงบกว่า 580,000 ล้านดอลลาร์ภายใน 2 ปีในการสร้างระบบสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐาน และเมืองใหญ่ของจีน 13 เมือง ภายใน 5 ปีต้องมีไฟฟ้าครบ

2. จีนให้การศึกษาสำคัญมาก อัตราการได้รับการศึกษาของจีนอยู่ที่ 90 % ในขณะที่ อเมริกาอยู่ที่ 86% ซึ่งจะเน้นทางคำนวน วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ซึ่งเวลาที่เด็กส่วนใหญ่ใช้ในการทำการบ้านจะเป็น 2 เท่าของเด็กอเมริกา ครูที่สอนระดับประถมทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์จะต้องได้รับปริญญาทางด้านนั้น ในขณะที่ในอเมริกาครูที่สอนไม่ถึงครึ่งที่ได้ปริญญา

3. การดูแลคนสูงอายุ : ที่จีนจะมีวัฒนธรรมที่มักจะดูแลผู้สูงอายุ ให้อยู่ด้วยกันในครอบครัว

4. ประหยัดมากขึ้น : ที่จีนมีอัตราการประหยัดต่อของครัวเรือนอยู่ที่ 20% เนื่องจากไม่ใช่ดูแลเฉพาะลูกเท่านั้น แต่ต้องดูแลพ่อแม่ด้วย จะทำให้เกิดการลงทัน เกิดผลผลิต และเกิดนวัตกรรม

5. คนจีนมองไกลและตั้งตัว : มีวิสัยทัศน์ในการทำงานมากขึ้น จะขยันทำงานมากขึ้น แต่ต้องเป็นงานที่ไม่ลำบากเหมือนรุ่นพ่อที่เป็นเกษตรกร

เนื้อหาที่เกี่ยวเนื่อง :
GDP ไตรมาส 4 ปี 2552 ของประเทศไทย โดย ดร.ตีรณ พงษ์มฆพัฒน์
เศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Sufficiency Economy and Creative Economy)
เคล็ดลับลดค่าใช้จ่ายแบบไม่ต้องเดือดร้อน ตอนที่ 2


Designed ByBlogger Templates