08 December 2009

หลักในการมองโลกในแง่ดี (Positive Thinking)

การมองโลกในแง่ดี (Positive Thinking)ถือว่าเป็นเรื่องของจิตใจความคิดภายในตัวเรามากกว่า แม้เราอยู่ในสถานการณ์ที่แย่ หากเรารู้จักที่จะมองในสิ่งที่เกิดขึ้นให้เป็นบวก มันก็สามารถเป็นพลังขับเคลื่อนให้ผ่านมาได้ ในทางกลับกันถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในสถาณการณ์ปกติ แต่เรามัวแต่คิดวิตกกังวลในความคิดมีแต่เรื่องร้าย ก็จะส่งผลกระทบกับการดำเนินชีวิตของเราได้เช่นเดียวกัน

งั้นต่อไปเรามาดูกันว่า หลักการมองโลกในแง่ดีนั้น มีอะไรบ้าง

1. จงควบคุมพลังทางความคิดและทัศนคติ
2. จงประเมินระดับการมองโลกในแง่ดีของเรา
3. พัฒนา style ของการอธิบายของคนที่มองโลกในแง่ดี
4. จงขจัดลักษณะการอธิบายให้กับตัวเองที่พวกที่มองโลกในแง่ร้ายใช้กัน
5. จงตระหนักหรือโต้เถียง ความคิดในแง่ลบที่เกิดขึ้นในหัวเรา
6. ใช้การประเมินในเชิงบวก เพื่อจัดการกับปัญหาและความผิดหวัง
7. ตั้งความหวังให้เป็นนิสัยเลย

แต่ความคิดในเชิงลบก็มีประโยชน์ เช่นเดียวกัน เพราะการมองโลกในแง่ร้ายจะทำให้เกิดความสำเร็จในอาชีพได้ จากผลการศึกษาของนักศึกษาปี 1 ในปี 2007 มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย ปรากฏว่า คนที่เรียนเกี่ยวกับกฏหมาย ที่มองโลกในแง่ร้ายจะทำได้ดีกว่าคนมองโลกในแง่ดี นักกฏหมายจะป็นโรคจิตตกสูงกว่าคนธรรมดาถึง 3.6 เท่า เพราะต้องอยู๋กับความขัดแย้ง

แล้วเราจะใช้ความคิดในเชิงลบของเรา เมื่อไหร่และอย่างไร
การมองโลกในแง่ร้าย สามารถนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นได้ เพราะในบางสถานการณ์การมองโลกในแง่ร้าย จะช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนมากขึ้น คนที่มองโลกในแง่ร้ายจะมีการการรับรู้ในเรื่องของความอันตราย (Perception of Danger) มากกว่าของคนอื่นและจะมีความไวต่อปัญหาที่จะเกิดขึ้น และสามารถจะหาเหตุที่จะไปถ่วงน้ำหนักว่าถ้ามันเกิดเหตุร้าย ขึ้นจริง ว่าเราจะทำอย่างไร ก็คือ คนมองโลกในแง่ร้ายมีโอกาสรอดมากกว่าในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง แต่ถ้ามากเกินไปอาจจะ Over React ได้

เนื้อหาที่เกี่ยวเนื่อง :
Repositioning Strategy
สมการคนเก่ง ใน Logistics


Designed ByBlogger Templates