19 January 2010

บริษัทควรมีวิธีรักษาคนเก่งอย่างไร (How To Keep Smart Cookie)

การที่บริษัทและองค์กร ต่างที่จะแข่งขัน และสรรหาาบุคคลากรที่เก่งกาจเข้ามาในองค์กร เพื่อจะได้เป็นกลายเป็นทรัพยากรที่ลำค่า งองค์กร ในการที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ แต่หลายองค์กรกลับลืมคำนึงถึงว่า เมื่อได้บุคคลากรที่มีความสามารถมาแล้ว จะมีวิธีรักษาให้บุคคลากรเหล่านั้น อยู่กับเรานานๆ ได้อย่างไร วันนี้ อ.สมภพ เลยคำแนะนำสำหรับการที่จะรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กรของเราได้นานๆ

เราจะรักษาคนเก่งให้เติบโตขึ้นมาอยู่ในบริษัทได้อย่างไร ซึ่งมีหลักอยู่ 5 ประการ คือ

1. ต้องมีการวางแผนผลตอบแทนที่แตกต่าง แตกต่างกับบริษัทอื่นด้วย
2. กำหนดกลยุทธ์การหาพนักงานระยะยาว หลายบริษัทจะวางแผนระยะสั้น และส่วนใหญ่จะใช้เงินซื้ออยู่ตลอดเวลา เนื่องจาก สร้างไม่ทัน
3. ถ่ายทอดประสบการณ์ ให้คำปรึกษา เพื่อบ่มเพาะพนักงานที่มีประสิทธิภาพให้มีโอกาสเติบโต และก้าวขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงยิ่งขึ้น ส่วนใหญ่ผู้นำไม่ค่อยได้ถ่ายทอดให้ลูกน้อง จะเรียนรู้เอง เหตุที่ต้องถ่ายทอดเพราะลูกน้องจะได้มีต้นแบบในการทำงาน การถ่ายทอดควรจะสื่อให้เห็นถึงประสบการณ์ที่ผู้นำของบริษัทสามารถก้าวถึงจุดนี้ได้ ซึ่งในองค์กรส่วนใหญ่จะเน้นไปที่หลักการเป็นผู้นำอย่างเดียว ไม่ได้อิงจากประสบการณ์
4. เพิ่มจำนวนกลุ่มคนเก่ง เป็นการฝึกให้คนเก่งเป็นทีม
5. ต้องพัฒนาให้หนัก การลงทุนในเรื่องคน มันต้องใช้ระยะเวลานานมาก

คนเก่งต้องการอะไรจากบริษัท
1. ตัวผู้นำในองค์กร มีความเป็นธรรม ความคล่องตัวสูงหรือไม่
2. อยู่ในองค์กรนี้ ดีกว่าเดิมหรือไม่ ไม่ว่าจะฉลาดกว่าเดิม รวยกว่าเดิม
3. มีเพื่อนมากกว่าเดิม
4. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ต้องมีวิสัยทัศน์ไม่แพ้ CEO เนื่องจากถือว่าเป็นตัวแทน CEO ในการสรรหาบุคคลากร
5. ภาพลักษณ์ขององค์กร แม้ได้เงินเดือนต่ำกว่าที่อื่นก็ยอม
6. งานท้าทายหรือไม่
7. สภาพแวดล้อมในที่ทำงาน

ทำไมบางองค์กรที่เก็บคนเก่งไม่ได้
1. ไม่เห็นความสำคัญของคน มองคนเป็นเครื่องจักร
2. ไปมุ่งเน้นแต่รายได้
3. มีระบบเส้นสาย การเมืองภายในองค์กร

ส่วนความเชื่อที่ว่า SME ไม่สามารถเก็บคนเก่งไว้ได้เมื่อเทียบกับองค์กรใหญ่ๆ จริงหรือไม่
จริงๆ แล้วไม่ใช่ เพราะความใกล้ชิดของคนที่เป็นเจ้าของกับทีมจะมีมากกว่า เนื่องจาก พนักงานที่น้อย SME เราสามารถดูคนที่พอเพียงกับขนาดรายได้ที่ท่านได้ สามารถให้รางวัลได้เต็มที่ แตกต่างกับองค์กรขนาดใหญ่ที่จะเพิ่มเงินเดือนให้คนละ 2% มันจะมีผลกระทบมาก เพราะฉะนั้น SME จึงได้เปรียบในเรื่องของขนาดที่เล็กกว่า นั่นเอง แต่ถึงกระนั้น SME ที่เพิ่งทำธุรกิจใหม่ๆ อาจได้รับผลกระทบได้ เนื่องจาก เพิ่งลงทุน ยังไม่สามารถเก็บเกี่ยวกำไรได้ การที่เราจะไปเอาคนดี คนเก่งจะยาก เราจะรักษาไว้ก็ยาก เพราะฉะนั้น SME ที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วพักหนึ่ง จะมีความได้เปรียบมากกว่า

บทความที่เกี่ยวกับ อ.สมภพ เจริญกุล :
7 ย. สำหรับความเป็นผู้นำ
การบริหารจัดการคนเก่ง


Designed ByBlogger Templates