05 October 2009

การบริหารจัดการคนเก่ง

นิยามคนเก่ง
1. ความเก่งมันจะเป็นมาก มากกว่าความสามารถ
2. ความเก่งจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม
3. ความเก่งจะเปลี่ยนไปตามยุค ตามสมัยและต้องได้รับการยอมรับด้วย

คุณลักษณะของคนเก่ง
1. ต้องมีความคิดสร้างสรรค์
2. ต้องมีแรงบันดาลใจในการทำงาน
3. ต้องแรงผลักดันต่อความสำเร็จ
4. ต้องมีความสามารถในการปรับตัว และเรียนรู้เร็ว
5. ต้องมีแรงจูงใจภายในตัวสูง (Drive)
6. มีความเชื่อในทางบวก
7. ต้องมีภาวะผู้นำ
8. มีจิตวิญญาณในการปฏิบัติ
9. มีความกระตือลือล้น
10. ยึดมั่นต่อพันธะสัญญา
11. มีความสุขกับการพบปะคนแปลกหน้า
12. ต้องมีความสามารถในการถ่ายทอด

คนเก่งกับบทบาทความสำเร็จขององค์กร
1. ทุกองค์กรจะอยู่รอดได้ต้องมีคนเก่ง
2. องค์กรที่เจริญเติบโตได้ วัดได้จากคนเก่งในองค์กร
3. องค์กรที่มีคนเก่งให้เลือกมาก จะไม่มีปัญหาผู้นำ

คนเก่งต้องการอะไร
1. ผลตอบแทนที่น่าสนใจมากกว่าที่อื่น
2. ต้องการผู้นำที่สามารถแนะแนวทางให้เขาได้ อาจไม่ต้องเก่งเท่าตัว
3. ชอบความเป็นทำ
4. ชอบแสดงฝีมือ
5. บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมต้องดี
6. ความรวดเร็วและอิสระในการทำงาน


ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะมีบทบาทอย่างไร
1. ต้องเปลี่ยนกระบวนกรความคิดในการสรรหาคน เช่น Steve Job หาคนที่เก่งทางศิลป์ ทางร้องเพลง เข้ามาทำงานมากกว่าเก่งเชิงวิชาการ
2. ต้องช่วยให้บุคคลากรแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่
3. อย่าสร้างคนที่เหมือนเราหมด
4. ต้องมีแผนและกลยุทธ์ในการเก็บคนหรือรักษาคน

ผู้บริหารจะผูกใจคนเก่งอย่างไร
1. ต้องทำลายกฏระเบียบและความเชื่อเก่าๆ เช่น เก็บคนเก่าคนแก่ไว้นานไป จนไม่ให้โอกาสคนใหม่ๆ
2. วัตถุประสงค์ต้องชัดเจน
3. การยกย่องสรรเสริญ หรือให้รางวัล ต้องแสดงให้เห็น ไม่ใช่สักแต่ว่าพูด
4. ต้องมีความสามารถในการกระตุ้นกำลังใจ

คนดี VS คนเก่ง
เรามักต้องการทั้งคู่ ในปัจจุบัน คนเก่งสัก 60% คนดี 40% เพื่อให้องค์กรอยู่รอดในภาวะวิกฤต เน้นเก่งแต่ไม่ทิ้งความดี คนที่สำคัญที่สุดในการดูแลและะรักษาคนเก่ง คือ ผู้นำองค์กร

บทความที่เกี่ยวกับ อ.สมภพ เจริญกุล :
ลูกค้าคือพระเจ้า (Customer is God)
9 เคล็ดลับในการเป็นมหาเศรษฐี
Presenter กับความสำเร็จของตราสินค้า

บทความที่เกี่ยวเนื่อง :
การจัดการจุดแข็งของตนเอง (Strenght Management)
วิธีบริหารลูกน้องของโชค บูลกุล
สมการคนเก่ง ใน Logistics


Designed ByBlogger Templates