15 January 2010

ผู้นำ สร้างได้หรือไม่ โดยโชค บูลกุล (Leader can make ?)

คุณโชคคิดว่า ผู้นำต้องมีคุณสมบัติของ Born to be ก่อนแล้วจึงค่อยมาสร้างทีหลังได้ แต่ถ้าไม่มีคุณสมบัติ Born to be จะให้มาสร้างขึ้นมันก็เป็นเรื่องยาก ดั่งหลักการของจีนที่ว่า ฮ่องเต้นั้น จะนำคนเก่งและขยันไปเป็นแม่ทัพ ส่วนคนเก่งแต่ขี้เกียจจะให้ไปเป็นเสนบดี ส่วนคนที่โง่และขี้เกียจเอามาเป็นพลทหาร ส่วนโง่และขยัน เอาไปตัดหัว

ดังนั้น ในมุมของคุณโชค ผู้นำจึงต้องมีคุณสมบัติของการ born to be ก่อน และผู้นำนั้นเมื่ออยู่ในสภาวะวิกฤตก็จะ มีคุณสมบัติที่โดดเด่นออกมา เช่น กล้าจะแสดงความคิดเห็นในช่วงวิกฤต ในขณะที่ทุกคนจะเอาตัวรอดหมด คนที่มีบทบาทที่ชัดเจนในช่วงวิกฤตนั้น ผู้คนจะจำได้ดี ถึงแม้นโยบายและการแก้ไขปัญหาจะแปลก หรือไม่เป็นที่ยอมรับในขณะนั้นก็ตาม แต่ท้ายที่สุดแล้วคนก็จะเห็นเอง

ซึ่งผู้นำในช่วงวิกฤติจะมีความแตกต่างกับผู้นำที่อยู่ในช่วงรุ่งเรือง เพราะผู้นำในช่วงรุ่งเรืองจะมีทัศนคติที่ว่า ฉันจะได้ส่วนแบ่งเท่าไหร่ ผลตอบแทนเป็นอย่างไร คุ่มกับค่าเหนื่อยหรือไม่ เพราะฉะนั้นในโลกสมัยใหม่ที่ทำกำไรมากๆ ก็จะเจอผู้นำประเภทนี้ ซึ่งเก่งจริงแต่ขาดในเรื่องของวัตถุประสงค์จริงๆ ของการเป็นผู้นำ ว่าการเป็นผู้นำนั้นไม่ใช่เป็นคนที่หนึ่งนะ แต่ต้องเป็นคนสุดท้าย ที่เดินปิดหลัง และมองดูด้วยว่า ภาพที่เรากำหนดมาเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ มันมีความมั่นคงจริงหรือไม่ หรือเพียงแต่ว่าธุรกิจทำกำไรแล้วฉันก็เอาส่วนต่างมากกว่าคนอื่นในฐานนะที่เป็นเบอร์หนึ่ง

นอกจากนี้ ผู้นำไม่ใช่เป็นคนที่เก่งแต่ทฤษฏีแต่ต้องเป็นคนที่เก่งในการแสดงอะไรออกมาแล้ว คนทุกคนในองค์กรมองเห็นแล้ว มีความรู้สึกว่า อยากเอาเขามาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต แต่ท้ายที่สุดแล้วถ้าคุณคิดว่า คุณนำไม่ได้ แต่ต้องตามให้เป็น ไม่งั้นคนจะกลายเป็นตัวป่วนขององค์กรในที่สุด

บทความที่เกี่ยวกับ โชค บูลกุล :
เลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นผู้นำกับโชค บูลกุล (How to treat your's child to be a leader)
โชค บูลกุลกับการเรียนรู้จากคุณพ่อ


Designed ByBlogger Templates