08 September 2010

เตรียมตัวและป้องกันการสูญเสียทางธุรกิจ กับอ.สมภพ เจริญกุล (Business Loss)

การสูญเสียทางธุรกิจ คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เรา ไม่ได้กำไรเท่าที่เราได้ตั้งเป้าหมายไว้ ทำให้เราไม่สามารถสู้คุ่แข่งได้ ทำให้ธุรกิจล้มโดยไม่รู้ตัว ความสูญเสีย จะเป็นลักษณะของการสะสมๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การที่เป้าหมายสุดท้ายของการทำธุรกิจ คือ กำไร แต่ก่อนจะถึงกำไรก็คือ ความสูญเสียต่างๆ ว่าเราจะสามารถทำกำไรได้หรือไม่ เพราะฉะนั้น คำว่ารู้เรารู้เขา เราจะต้องรู้เราไว้ก่อน เพราะเราต้องดูตัวเราว่าอะไรเป็นสิ่งที่สูญเสียและเราควรต้องแก้ไข

ความสูญเสียจะมีอยู่ 6 ด้านที่สำคัญ ประกอบด้วย
ด้านที่ 1 พนักงาน : โดยพนักงานจะมีสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งเรียกว่าเป็นทรัพย์สิน อีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นหนี้สิน ซึ่งพวกที่เป็นสินทรัพย์ เมื่ออยู่ในองค์กรจะก่อให้เกิดผลิตผลจะมีคุณค่าต่อองค์กร ซึ่งคนจำนวนนี้จะมีประมาณ 20% อีกกลุ่มคือ หนี้สิน เป็นกลุ่มที่มีแต่จะทำลาย จะมีประมาณ 50% และส่วนอีก 30% จะเป็นกลุ่มคนที่ใช้งานไปเรื่อยๆ ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ หรือสร้างสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในองค์กร แต่เป็นเรื่องที่น่าแปลกว่า กลุ่ม 20% ที่ถือว่ามีค่าที่สุดในองค์กร เรามักจะไม่ค่อยเอาใจใส่ดูแล เรามักจะไม่ค่อยจะภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาทำ โดยเราจะไปสนใจในกลุ่มแกนๆ 30% และกลุ่มที่ไม่ได้เรื่อง 50% มากกว่า เพราะฉะนั้น การสูญเสียพนักงานในกลุ่ม 20% ไปสักคน จะหา 100 คนมาแทนยังเทียบกันไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราควรเอาใจใส่ ให้รางวัลกับคนกลุ่มนี้มากกว่ากลุ่มอื่นอีก

ด้านที่ 2 ลูกค้า : เป็นเรื่องใหญ่ แต่เรามักจะมองข้าม ไม่ค่อยใส่ใจในมาตรฐานการบริการหรือสินค้า และไม่ใส่ใจการบริการหรือการติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสในการขายเพิ่มและเพื่อไม่สูญเสียลูกค้า

ด้านที่ 3 คู่ค้า : เราเอารัดเอาเปรียบจนเกินไปคู้ค้า จนเขาหนีไปหรืออยู่ไม่ได้ เพราะฉะนั้น เราควรจะ win win ทั้งคู่

ด้านที่ 4 CEO : เพราะฉะนั้น การทำ CEO Branding จะต้องระวัง เพราะเมื่อวันหนึงต้องสูญเสียไป อาจะส่งผลกระทบต่อบริษัทได้ เราควรจะโฆษณาทั้งองค์กรเลย

ด้านที่ 5 เงิน : เราจะต้องประเมินให้ดีในการที่จะทำโครงการอะไรขึ้นมา ว่ามีผลกระทบทางการเงินมากน้อยแค่ไหน ไม่ใช่เห็นเขาทำกระแสมาก็จะทำบ้าง

ด้านที่ 6 ตลาด : ไม่ใช่ลูกค้า แต่เป็นการสูญเสียทั้งตลาด เช่น โรตีบอย

เพราะฉะนั้น ธุรกิจกับการสูญเสีย มันย่อมคู่กันอยู่แล้ว เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ให้มันไม่เกิดขึ้น ฉะนั้น CEO จึงมีหน้าที่ ที่จะทำให้มันเกิดขึ้นในองค์กรน้อยที่สุด

ต่อไปเราจะมาดูว่าสาเหตุของการสูญเสีย มีอะไรบ้าง ซึ่งมี 3 สาเหตุสำคัญๆ คือ
1. ผู้บริหารปล่อยปละละเลย ไม่ติดตาม ไม่ลงมาสู่ภาคสนามจริง ทำให้ปัญหาถูกบิดเบือน
2. เหตุการณ์ภายนอกบังคับทำให้สูญเสีย เช่น คู่แข่ง การชุมนุม
3. การปรับตัวไม่ทัน

แล้วเราจะการป้องกันอย่างไรละ
1. ต้องมีการวางแผน และการจัดระบบที่ดี
2. การเผ้าระวัง และตรอบสอบอยู่ตลอดเวลา ตรวจจับสัญญาณ เพื่อแก้ไขปัญหาได้ทัน
3. สร้างจิตสำนึกในหมู๋พนักงาน โดย CEO จะต้องเป็นคนปลุกให้เกิด

บทความที่เกี่ยวข้องกับ อ.สมภพ เจริญกุล :
สิ่งที่ลูกค้าไม่ชอบ 15 อย่าง โดย อ.สมภพ เจริญกุล
เทคนิคการซื้อใจคน


Designed ByBlogger Templates