16 March 2010

กำหนดกระแสกับโชค บูลกุล (Trend Setter)

ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ทำอะไรตามกระแส แต่เพียงแต่ว่าเราต้องอ่านกระแสสังคมให้ออก คือ ไม่ใช่เพียงแต่ว่า ฟัง อ่าน search internet เช่น ถึงแม้กระแสของโลกในตอนนี้เรื่องเทคโนโลยี ก็ยังนำอยู่ แต่ในขณะเดียวกันเราก็เชื่อว่า ถึงจุดหนึ่งมนุษย์อาจกำลังโหยหาความเป็นธรรมชาติควบคู่กันไปด้วย ซึ่งแนวคิดดังกล่าว เป็นสิ่งในการสร้างแรงบรรดาลใจ ในการพัฒาธุรกิจของคุณโชค ซึ่งพอเหมาะกับกระแสของโลกตอนนี้พอดี
สังเกตุไหมว่า นักธุรกิจในบ้านเรา โดยเฉพาะ SME จะพัฒนาสินค้าของเราเมื่อกระแสมันเริ่มแล้ว ซึ่งจะไม่ทัน เพราะกว่าสินค้าของเราจะติดตลาด กระแสอาจจะหมดไปแล้ว เช่น ร้านกาแฟ ที่ Starbuck เข้ามาจุดกระแส แล้วก็มีคนอยากขายกาแฟเป็นจำนวนมาก ซึ่งกระแสดังกล่าวเป็นสิ่งที่ starbuck ได้วิเคราะห์มาก่อนแล้วว่าคนต้องการสถานที่ทำงาน หรือพบปะ ที่ไม่ใช่ที่บ้าน และไม่ใช่ที่ทำงาน เพื่อสร้างบรรยากาศ ความสบาย ไม่น่าเบื่อ จำเจ ในการทำงานมากกว่าอยู่บ้านหรือที่ทำงาน

คุณโชคให้ความเห็นว่ากระแสจะอิงกับธรรมชาตินั้น มันจะใช้เวลานานมาก เพราะฉะนั้นในเรื่องกระแสธรรมชาติ ในการคิดเพื่อที่จะทำให้เกิด Impact ต้องคิดมาตั้งแต่ เมื่อสิบปีที่แล้ว ๆ ไม่ใช่มาวันนี้แล้วถึงเพิ่งมาคิดว่าเราควรจะทำอะไรๆ ไม่ว่าจะเป็นออกสินค้า ทำธุรกิจ เพราะคิดว่ากระแสเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น เพราะฉะนั้น การที่จะให้องค์กรของเราอยู่ใน Green Trend หรือกระแสของการอนุรักษ์ได้จริง มันต้องเริ่มตั้วแต่ 10 ปีที่แล้ว โดยเริ่มจากการปลูกจิตสำนึกภายในองค์กรให้คนในองค์กรรู้จักการอนุรักษ์ การประหยัด การลดการเบียดเบียน

ซึ่งถ้าพูดถึงธุรกิจของคุณโชคตอนนี้เรากำลังพัฒนาเว็ปไซต์ โดยใช้สโลแกนที่ว่า Leave the Green trend click farm Chokchai.com ซึ่งคุณโชคไม่ใช้โทนสีเขียว แต่ใช้แนว earth tone เป็นสีนำตาลหรือสีดิน เพราะ green trend มันเป็นเรื่องของจิตสำนึก คุณโชคจะมองว่าต้นไม้สีเขียวๆ ที่เราปลูกเนี่ยะ มันจะไม่งอกเงยถ้าดินมันไม่มีคุณภาพ เพราะฉะนั้นความหมายของฟาร์ม green trend เป็นเรื่องคุณภาพของดิน และคุณภาพของดินก็คือเรื่องของจิตสำนึกของมนุษย์นั่นเอง เพราะถ้ามนุษย์มีจิตสำนึกที่รู้จักความรับผิดชอบต่อการกระทำ เมื่อลงมือปลูกต้นไม้แล้ว ต้นไม้มันจึงจะงอกเงย ไม่ใช่เพียงแต่ว่าวันนี้อะไรก็ปลูกต้นไม้ ปลูกต้นไม้ เพราะฉะนั้น เราจึงแทนค่า Green Trend ของฟาร์มโชคชัยให้เป็นสีของดิน เป็นสีน้ำตาล

คนที่จะเป็น Trend Setter จริงๆ ไม่ใช่ทำเพราะกระแส แต่ต้องทำเพราะความเข้าใจว่าปัจจุบันนี้สังคมต้องการอะไร ซึ่งก็เหมือนตอนนี้ที่มีกระแสของ Creative Economy ที่หลายคนหลงไปกับการคิดออกแบบอยู่แต่ packaging เท่านั้น แล้วเหมาว่านื่คือ Creative Economy แล้ว แต้แท้จริงแล้ว คำว่า Creative Economy มันต้องเกิดจากตั้งแต่วิธีคิด แก่นแกนของมัน ไม่ใช่ติดกับแกนภายนอกหรือแค่รูปลักษณ์ภายนอก

แล้วกับคำถามที่ว่า การที่องค์กรใดองค์หนึ่งจะสามาถประสบความสำเร็จได้นั้น จำเป็นหรือไม่ที่ต้องตามกระแสนั้น คุณโชคให้ความเห็นว่า บริษัทใดก็ตามวางนโยบายตามกระแส จะเจ๋ง บริษัทต้องพัฒนาก่อนที่กระแสจะเกิด เพราะของทุกอย่างมันต้องอาศัยเวลาในการพัฒนา เพราะฉะนั้นบริษัทต่างๆ ต้องเข้าใจก่อนว่า ต่อไป 5 ปี หรือ10 ปี จากนี้โลกต้องการอะไร แล้วจึงนำมาพัฒนาเป็นสินค้าของเราที่สามารถตอบสนองต่อโลกในอีก 5 หรือ 10 ปีข้างหน้าได้

การอ่าน Treand นั้น เราต้องเข้าใจความเป็นจริงของโลกก่อน เพราะบางคนอาจจะมองแต่สิ่งที่เขาเห็นเท่านั้น แต่แท้จริงแล้ว เราต้องย้อนมองไปในอดีต แล้วเชื่อมโยงกับปัจจุบัน และนั้นแหล่ะเราจึงจะสามารมองไปข้างหน้าเพื่อให้เห็นกระแสได้

เนื้อหาที่เกี่ยวกับ โชค บูลกุล :
Think BIG ไปกับโชค บูลกุล
กลยุทธ์รับมือกับวิฤตที่เกิดขึ้น ของโชค บูลกุล (How to Prepare Stop Crisis)
การบริหารการเปลี่ยนแปลงสไตล์ โชค บูลกุล (Changing Management)


Designed ByBlogger Templates