24 April 2010

ทำงานให้สำเร็จลุล่วง (Execution) โดยโชค บูลกุล

สิ่งสำคัญของคุณโชค สำหรับผู้ที่เป็นผู้นำองค์กร ที่เป็นผู้นำตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็ก จนเติบโตขึ้นมาเป็นธุรกิจขนาดใหญ่นั้น สิ่งหนึ่งที่ถือเป็นความแตกต่างสำคัญ ในตอนธุรกิจเล็กและตอนธุรกิจใหญ่ คือ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบ ซึ่งเวลาเราออกนโยบาย ถึงแม้เราไม่สามารถจะทำได้เองได้ทุกเรื่อง เหมือนตอนที่ธุรกิจเล็กๆ แต่ สิ่งที่เราทิ้งไม่ได้คือการติดตาม (follow up) สิ่งที่เราได้ให้เป็นนโยบาย พร้อมทั้งเตรียมกระบวนการในเรื่องของการแก้ปัญหา หรือสิ่งที่เราได้ให้นโยบายออกไป เพราะผู้บริหารบางคน อาจจะคิดเก่ง เรื่องนโยบายไม่มีปัญหา แต่ลืมคิดไปว่าจากนโยบายถึงความสำเร็จ มันจะต้องมีวิธีปฏิบัติ ที่จะต้องสอดคล้องกับนโยบาย ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้นำที่เป็นผู้กำหนดนโยบายจะต้องติดตาม เพื่อที่จะลงไปแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินนโยบายดังกล่าวได้ ซึ่งผู้บริหารส่วนใหญ่จะลืมคิดถึงจุดนี้ ซึ่งมักจะมองว่าเป็นหน้าที่ของOperation ที่ต้องไปหาวิธีการเอาเอง ซึ่งในท้ายที่สุดก็ไม่สามารถสำเร็จตามนโยบายที่ได้ตั้งไว้ได้

เพราะฉะนั้น ตรงจุดนี้ คือเป็นคนที่กำกับ อำนวยความสะดวกให้คนทำงานให้สำเร็จผลได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณโชคทำอยู่ ซึ่งมีผู้บริหารไม่กี่คนที่จะทำอย่างที่ว่าได้ คุณโชค เน้นว่า การให้นโยบายนั้นไม่ใช่เรื่องยาก แต่สิ่งที่สำคัญและยากกว่านั้นคือการที่จะกระทำให้มันเกิดผล และดำรงไว้ซึ่งอำนาจทางการแข่งขัน หรือที่เรา เรียกว่า Competitive Advantage

สรุปก็คือ What to do it's important but How to it's more important ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณโชคให้ความสำคัญมาก เพราะหลายคนมักถามว่า ฟาร์มโชคชัยมาถึงวันนี้แล้วต่อไปจะทำอะไร ซึ่งคุณโชคบอกว่า การจะทำอะไร ส่วนตัวแล้วไม่ค่อยคิดมาก แต่สิ่งที่เน้นคือว่า ถ้าต่อไปฟาร์มโชคชัยจะต้องเติบโตอย่างมั่นคงเนี่ยะ อะไรที่เราต้องทำ และจะทำอย่างไร (Do the Thing Right)
ฉะนั้น ในเรื่องของการ Execution นั้น เป็นการที่ผู้นำต้องกล้าตัดสินใจ เพื่อสร้าง Execution คนที่จะกล้าตัดสินใจ อย่างแรกที่ต้องมีคือ จะต้องมีประสบการณ์ในสิ่งที่เขากำลังตัดสินใจบ้าง เพราะประสบการณ์จะทำให้เขาเกิดจินตนการที่จะร้อยเรียงเรื่องราวว่าตัดสินใจไปแล้วผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร ซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่ทำให้คนกล้าและไม่กล้าตัดสินใจ แต่ก็มีคนอีกประเภทที่เรียกว่า กล้าได้กล้าเสีย คนพวกนี้ จะจินตนาการผลไม่ออก แต่จะกล้าได้กล้าเสีย แต่เราจะเอาคนประเภทนี้ที่ประสบความสำเร็จมาเป็นกรณีศึกษาไม่ได้ เพราะบางคนอาจจะอาศัยโชคช่วย เพราะฉะนั้นการเลือกกรณีศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญ

แต่อีกประเด็นในการทำ Execution คือ ผู้บริหารจะต้องรู้จักสื่อสารให้กับลูกน้องที่ไม่มีประสบการณ์ ให้เขาเชื่อในสิ่งที่เรามีวิสัยทัศน์ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก สำหรับผู้บริหาร ฉะนั้น ต้องทำให้ใจลูกน้องเชื่อในนโยบายมันต้องทำได้ ซึ่งนโยบายที่ออกไปนั้น เขาจะต้องจินตนาการภาพได้ด้วย ซึ่งตรงนี้ถือเป็นบทบาทที่แท้จริงของผู้นำ ซึ่งเราจะเห็นผู้นำระดับโลกที่ปปฏิบัติอยู่ เช่น Steve job, Bill Gate เวลาเขาขึ้นเวที ทำไมเราถึงอยากฟัง เพราะเขาสามารสื่อสารให้คนเข้าใจ และเกิดการดำเนินเรื่องได้
สุดท้ายทำให้เชื่อว่ามันมีความเป็นไปได้

สุดท้าย คุณโชคเสริมว่าในส่วนเรื่องที่เราไม่ค่อยมีประสบการณ์นั้น คุณโชคจะเน้นค่อยๆ ขยับไป (win small but win often) ซึ่งคุณโชคจะเน้นกับปัจจุบัน อะไรคือโอกาสปัจจุบัน ทำให้ดีที่สุด พอเมื่อเราทำตามเจตนารมณ์ตามครรลองของโอกาส หรือทำอะไรที่มีความสุจริตใจ ผลลัพธ์ที่ออกมา ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการจุดประกายให้เราเห็นว่าอะไรที่เราควรทำต่อไป ไม่ว่าเราจะมีประสบการณ์หรือไม่ แต่เรามีความมั่นใจในการตัดสินใจ ซึ่งก็จะเป็นการสร้าง Execution นั่นเอง

บทความที่เกี่ยวกับโชค บูลกุล :
บริหารเงิน บริหารตน โดยโชค บูลกุล
Think BIG ไปกับโชค บูลกุล
ผู้นำ สร้างได้หรือไม่ โดยโชค บูลกุล (Leader can make ?)


Designed ByBlogger Templates