15 April 2010

กลยุทธ์ร้านค้าปลีก (Retail Shop Strategy)

ร้านค้าปลีก คือ สถานที่ที่ลูกค้าปลายทางไปซื้อ ซึ่งเวลาเราจะจัดหน้าร้านสิ่งที่ต้องคำนึงถึง คือ (จากงานวิจัย From Demand To Purchase)มี 7 ประการ

1. Transparency : ปลอดโปร่ง โปร่งใส วางสินค้าอย่างมีเหตุมีผล จัดกลุ่มแบบง่ายๆ และมีความชัดเจน โชว์ห่วยมักจะจัดอย่างระเกะระกะ และที่สำคัญความสูงของชั้นวางต้องพอเหมาะ
2. Conveninen : สะดวกสบาย ทำเลของร้านต้องให้คนไปมาสะดวก เข้าร้านได้ง่ายและเร็ว ที่จอดรถต้องมี รถลากรถเข็นต้องเห็นชัด หยิบได้สะดวก และอะไรก็แล้วแต่ที่ลูกค้าต้องการ เขาต้องสามารถเดินเข้าถึงได้ ทุกสิ่งทุกอย่างต้องอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาซื้อ
3. Relivancy : สินค้าต้องตรงกับเป้าประสงค์ของผู้ที่ต้องการมา shop มีให้เลือกพอเหมาะ สินค้ารุ่นใหม่ควรเอามาขาย หรือสินค้าที่คนอื่นไม่มีก็ควรเอามาขายเพื่อสร้างความแตกต่างได้
4. Affordent : ควรมีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าได้อย่างเพียงพอทั้ง rating reviews สินค้าใหม่ ก็ควรจะมี display สินค้าออกมาให้ชัดเจน เพื่อสร้างคุณค่าให้กับสินค้า
5. Service : จุดที่สำคัญที่สุดคือ จุดจ่ายเงิน ต้องเร็วและง่าย ลูกจ้างหรือคนที่ทำงานต้องมีความกระตือลือร้น และมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการเป็นอย่างดี และสามารถช่วยเหลือลูกค้าได้ด้วย
6.Enjoyment : ทำให้ผู้มาซื้อ มาแล้วมีความสุข เป็นการสร้างสิ่งที่เกินความคาดหวังให้กับลูกค้า อาหาร เครื่องดื่ม ก็ต้องมีเป็นจุดๆ และที่สำคัญผู้ที่มีเด็กมาด้วยเราต้องคิดหาทางสะดวกให้แก่ลูกค้าที่มาด้วย
7. Comfortable : สร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้มาซื้อ เพลง กลิ่น และห้องน้ำสำคัญสุด และอย่ายัดเยียด หรือติดขัด ช่องทางเดินควรจะสะดวกสบาย ไหลได้ตลอด ไม่แคบเกินไป ไม่ใช่เน้นแต่ขายพื้นที่อย่างเดียว

แล้วทำไมคนเราไม่สนใจจะจัด1. เราไม่เข้าใจหรือไม่สนใจนัก Shop เพราะส่วนใหญ่เราจะสร้างความพึงพอใจโดยส่วยตัวของเรา คือ เป็นการมองจาก inside out มากกว่า outside in เราจึงจะต้องมาจากลูกค้าเป็นสำคัญ
2. งก มีพื้นที่ทุกตารางเมตรมีค่า เลยจะขายพื้นที่ให้มากสุด หรือการทำร้านขึ้นมาแบบลวกๆ ไม่ละเอียด
ข้อเตือนใจสำหรับการทำธุรกิจค้าปลีก
1. ที่ใหม่มันจะเกิดขึ้นตลอดเวลา ต้องระวัง และเกิดขึ้นมาแล้วดีกว่าของเก่าด้วย
2. เวลาลูกค้าจากไป จะไม่กลับมาแล้วเพราะการเดินทางที่สะดวก ทำให้ผู้ซื้อมีตัวเลือกมากขึ้น
3. ผู้บริโภค ยุคนี้ฉลาดมากขึ้นและใช้ความพยายามมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้น แนวคิดที่ตั้งร้านตามพื้นที่ ส่าชุมชนต้องนี้น่าจะมีความต้องการสำหรัยร้านที่เราจะเปิด แท้จริงแล้วอาจจะไม่ใช่แล้วก็ได้

ดังนั้น การสร้างร้านค้าปลีก ก็คือเป็นการสร้างความสุขให้ผู้มาซื้อนั่นเอง

บทความที่เกี่ยวกับ อ.สมภพ เจริญกุล :
SME กับ CSR โดยอ.สมภพ เจริญกุล
การตลาดที่มากกว่า 4P (More 4P Marketing)
มองอนาคต (Look at the Future)


Designed ByBlogger Templates