29 May 2010

กับดักความสำเร็จ (Seduced by Success)

กับดักหรือหลุมพราง ที่เราจะต้องสำนึกไว้ในใจเลย เวลาที่เราประสบความสำเร็จ ซึ่งจะเป็นกรอบความคิดให้เรารู้ตัว ระมัดระวังในการดำเนินชีวิต หรือธุรกิจของเราหลังจาก จุดที่เราประสบความสำเร็จนัน้ได้ โดยกับดักหรือหลุมพลางแรกก็คือ

1. ความประมาท เพราะเมื่อเราได้รับความสำเร็จมากๆ แล้วเราก็จะลืมตัว หลงตัว คิดว่าตัวเก่งจนประมาท
2. อยู่ได้ไม่ยั่งยืน เนื่องจากความสำเร็จจะเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้ามาแข่งกันมากขึ้น ทำให้มันถึงอยู่ไม่นาน ซึ่งความสำเร็จกับความล้มเหลวจะควบคุ่กันมาเสมอ

โดยกับดักทางธุรกิจจะประกอบไปด้วย
1. กว้างไปแคบไปเสร็จ : การทำธุรกิจที่เน้นขายสินค้าชนิดเดียว ยี่ห้อเดียวจะแคบไป เพราะถ้าขายไม่ได้ก็เจ๋ง กว้างไปก็ไม่ดี เพราะทำให้เราต้องกระจายทรัพยากรมากเกินไปในการบริหาร อีกทั้งผู้บริโภคจะจำไม่ได้ด้วย
2. Brand ที่เคยดังก็จะถูกนำมาใช้กับ Product ใหม่ๆตลอด ทำให้คนเกิดความสับสน เพราะบางทีสินค้าคนละชนิด แต่ใช้ชื่อ brand เดียวกัน
3. ลงทุนในเรื่องที่เราไม่เก่งและไม่รู้
4. ยึดติดกับวิธีการหารายได้แบบเดิมๆ
5. ลำพองใจ จนสินค้าล้าหลัง เปลี่ยนตามพฤติกรรมผู้บริโภคไม่ทัน
6. ไม่มีอะไรที่ตื่นเต้นมากกว่าเดิม เพราะเราจะไม่สนใจการวิจัยตลาด
7. ปล่อยให้องค์กรใหญ่โตเกินไปจนอุ่ยอ๋าย กลายเป็นองค์กรที่อ้วนเกินไป ทำให้พลิกตัวกลับตัวได้ไม่ทันกับสถานการณ์
8. การที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ ทำให้ช้าต่อการตัดสินใจต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
9. ปล่อยให้คนที่ไม่มีผลงานอยู่ต่อไปเรื่อยๆ
10. ความนิ่งนอนใจของผู้บริหาร ผลัดวันประกันพรุ่ง
11. ความขัดแย้งภายในเกิดขึ้นในองค์กรทุกๆ ที่ มีปัญหาการเมืองภายในองค์กร
12. การสื่อสารภายในองค์กรไม่มีประสิทธิภาพ

การเตรียมตัวรับมือกับกับดัก
1. อย่าประมาทในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะในองค์กร คู่แข่ง
2. ศึกษาข้อมูลตลอด ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการตลาด ข้อมูลลูกค้า เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
3. ต้องคิดหาธุรกิจใหม่ๆ ตลอดเวลา อะไรที่ใกล้กับธุรกิจเราควรจจะจับไว้เลย เพื่อเป็นโอกาสในการต่อยอด

บทความเกี่ยวกับ อ.สมภพ เจริญกุล :
7 อุปนิสัยของคนที่ประสบความสำเร็จ (Seven Habits for Success)
เทคนิคการซื้อใจคน
ผ่าแนวคิด Drucker (Inside Drucker's Brain) โดย อ.สมภพ เจริญกุล


Designed ByBlogger Templates