24 July 2010

ศิลปะการตั้งคำถาม สไตล์โชค บูลกุล (The Art of the Question) ตอนที่ 2

จากตอนที่ 1 ที่เราได้ทราบแล้วว่า คุณโชคมีวิธีคิดอย่างไร ต่อวิธีการตั้งคำถาม วันนี้เราจะมาต่อตอนสองกัน เริ่มกันเลยนะครับ

โดยส่วนใหญ่แล้วในองค์กรจะมีคนกลุ่มประเภทที่สอง ที่คิดว่าตัวเองรู้มากกว่าคนที่มีความช่างคิด แต่แท้จริงแล้วในองค์กรจะต้องมีคนให้ครบทุกประเภทแต่ต้องขึ้นอยู่กับ CEO จะเลือกใช้อะไร เพราะถ้าไม่มีสายนักคิด นักวิชาการ ก็ยากในการพัฒนาทฤษฎีให้เป็นของเรา เพราะบางทีเราต้องนำเอาประสบการณ์ของเรา แปลงให้เป็นทฤษฎีให้ได้ แต่สำหรับคนเก่งนั้น คุณโชคจะไม่ต้องการมากนัก เนื่องจาก คนเก่งมักจะคิดว่าตัวเองถูกทุกอย่าง คุณโชคจะชอบคนที่ขยันมากกว่า แต่ก็ต้องมีความคิดความอ่านอยู่บ้าง เพื่อที่เราจะสามารถมาพัฒนาเติมเต็มให้ได้ ไม่ใช่มาแล้วมาแบบล้นมาเลย พอเราจะเติมอะไรเข้าไปก็ไม่รับ องค์กรที่ประสบความสำเร็จได้นั้น ไม่ใช่ว่ามีแค่คนเก่งเท่านั้น แต่ต้องมีคนที่มีวินัย มีความเพียร มีปัญญาในระดับหนึ่ง ที่พร้อมที่จะขวนขวายและเติมอะไรเข้าไปใหม่

การตั้งคำถาม สำคัญตรงที่ว่าวัตถุประสงค์คืออะไร การตั้งคำถามของผู้ที่เป็นพิธีกรนั้น จะต้องเป็นคนที่ตั้งใจฟัง มีสมาธิในการฟัง และรีบประเมินข้อมูล และรีบย้อนกลับไปตั้งคำถามที่สอง เพื่อให้มีพัฒนาการของเนื้อหา ประสบการณ์จะทำให้คนเราเลือกคำถามได้ถูกต้อง

ส่วนการแยกแยะคำถามของคุณโชคนั้น ว่าคำถามนี้ดีหรือไม่ดี จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ การจะถามได้นั้น บุคลิกของคนถามจะต้องมีความกล้าที่จะถาม ส่วนใหญ่การตั้งคำถามที่ดีนั้น จะเกิดจากความกระหายที่อยากจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆ อยากวิเคราะห์ลงลึกลงไป
คนเป็นผู้นำจะช่วยให้ผู้ฟังตั้งคำถามที่ดีได้ โดยการสื่อสาร การทบทวนประสบการณ์ หรือทบทวนตัวเอง จะทำให้เราเกิดการตั้งคำถาม บางคำถามจะทำให้เกิดสิ่งที่เราต้องขวนขวายหาคำตอบ ซึ่งคนที่มีปัญญาวิธีการหาคำตอบจะก่อให้เกิดการพัฒนา แต่คนที่ไม่มีปัญญาหรือประสบการณ์น้อย จะเกิดคำถามที่วนเวียนอยู่ในหัว ทำให้เกิดสติแตก ฟุ้งซ่านอยู่อย่างนั้น เพราะการตั้งคำถามมันต้องมีคำตอบ
งคำตอบเหมือนช่องระบาย มันจะระบายสิ่งที่เราอยากรู้ออกไป คนที่เป็นอัจฉริยะกับคนบ้าจึงใกล้กันนิดเดียว เพราะคนบ้าจะตั้งคำถามแต่จะหาทางออกไม่เจอ แต่สำหรับอัจฉริยะหรือคนมีปัญญานั้น นอกจากรู้จักตั้งคำถามแล้ว ก็ยังรู้จักหาคำตอบอีกด้วย

รู้งี้แล้ว คุณเลือกที่จะเป็นคนบ้าหรืออัจฉริยะ ดีละครับ.....

บทความที่เกี่ยวกับ คุณโชค บูลกุล :
ศิลปะการตั้งคำถาม สไตล์โชค บูลกุล (The Art of the Question) ตอนที่ 1
เรียนรู้เพื่อให้ได้ความคิดใหม่กับ โชค บูลกุล
การบริหารการเปลี่ยนแปลงสไตล์ โชค บูลกุล (Changing Management)


Designed ByBlogger Templates