24 October 2010

นักขายกับทัศนคติเชิงบวก (Sales and Positive Attitude)

การเป็นนักขายนั้นง่าย แต่การเป็นนักขายที่ดีได้นั้นยากยิ่ง ซึ่งการที่นักขายจะขายของได้นั้น ไม่ใช่เทคนิค วิธีการ ที่หาอ่าน หรือฟังตามสัมมนาได้อย่างเดียว แต่มีสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากกว่า นั่นคือ "ทัศนคติเชิงบวก"
ที่จริงไม่ใช่แค่นักขาย แต่ทัศนคติเชิงบวก ล้วนมีความสำคัญกัลทุกคน แต่สำหรับอาชีพการขาย ทัศนคติเชิงบวกเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง เพราะจะทำให้คนเชื่อมั่นในตัวเอง และที่สำคัญจะทำให้คนอื่น หรือลูกค้าเชื่อมั่นด้วย ทัศนคติเชิงบวกจะก่อให้เกิดความพยายาม

กุญแจที่จะนำไปสู่ ทัศนคติเชิงบวก 7 ข้อ1. ความกระตือลือล้น มันจะช่วยเอาชนะสิ่งที่กีดขวางทั้งหมด รู้จักเรียนรู้เพิ่ม ทักษะก็จะเพิ่มขึ้น
2. มองเห็นแต่แง่บวกของสิ่งที่เกิดขึ้น ถึงแม้เรื่องล้มเหลวจะเกิดขึ้น
3. ต้องภูมิใจในอาชีพ นักขายต้องมองว่า เราคือที่ปรึกษาของคนที่จะซื้อ
4. ต้องลงทุนในอาชีพ ต้องเวลาในการศึกษาทั้งผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม และลูกค้า
5. ต้องอดทน เพราะจะผิดพลาดบ่อย
6. ต้องล้อมลอบด้วยเครื่องหมายแห่งความสำเร็จ คือ ต้องคิดว่าทุกอย่างที่ทำต้องสำเร็จ
7. ต้องเรียนรู้จากความผิดพลาด

ฝึกตัวเองอย่างไรให้มีทัศนคติเชิงบวก1. เริ่มต้นโดยคิดให้ได้ว่า เราทำได้ เราทำได้ เราทำได้
2. ทัศนคติสำคัญสุด คิดไว้เสมอเราเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่ออาชีพนี้ เราเป็นคนที่จะไปช่วยเขา
3. หลีกเลี่ยงบุคคลที่คิดลบ
4. รักษาสุขภาพ
5. เก็บเรื่องราวเหตุการณ์ที่เป็นบวก ที่สำเร็จที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรา และให้ทบทวนทุกอาทิตย์ เพราะจะเป็นตัวช่วยสร้างให้เราเกิดกำลังใจ
6. ทำให้ทุกคนที่พบ ดีใจที่จะพบเรา โดยการที่ให้ความสำคัญกับเขา
7. ให้เวลาทั้งหมด ทุ่มเทเต็มที่
8. โชคลาภ ไม่ได้ลอยมา แต่เกิดจากการเรียนรู้ เกิดจากการทำงานของเรา เป็นผลพวงของตัวเราเอง
9. เลือกคบคนที่เราควรคบ และคนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ

แล้วมีปัจจัยอะไรที่เพิ่มตัวที่จะทำให้มีทัศนคติเชิงบวก1. ความกระตือลือล้น
2. เอาตัวไปข้างหน้า อย่าคิดถึงอดีตมากกว่าอนาคต
3. มีเวลาว่างให้กับงานเสมอ
4. ทำสิ่งเล็กๆ ให้ดูยิ่งใหญ่สำหรับลูกค้า ใส่ใจในรายละเอียด
5. แสดงความเป็นมืออาชีพ
6. รู้จักธุรกิจของลูกค้า ว่าเขาทำอะไร
7. ฟัง ฟัง ฟัง ความต้องการของลูกค้า
8. มีอารมณ์ขันDesigned ByBlogger Templates