15 January 2011

แนวโน้มสังคมโลกในอนาคต โดย อ.สมภพ เจริญกุล

เรามาดูกันว่าแนวโน้มสังคมโลกในอนาคต ในมุมมองของอ.สมภพ นั้นเป็นอย่างไร
1. การใช้พลังงานของประเทศในเอเชีย จะมีบทบาทสูง ทั้ง จีน อินเดีย สิงค์โปร์
2. การเปิดตลาดใหม่ในยุโรปตะวันออกและลาตินอเมริกัน ทำให้เกิด Global Brand ที่เด่นชัดเยิ่งขึ้น เช่น Tesco
3. Internet กำลังจะเป็น generation ใหม่ซึ่งทำให้เกิดกลุ่มคนที่ไม่ธรรมดา ซึ่งถ้าเราจะทำการตลาดได้ดี เราต้องมี option ให้เขาเลือกมากๆ เขาจะไม่สนใจเทคโนโลยี ต่างๆ ว่าคืออะไร ไม่ตื่นตูม แต่จะถามเลยว่า เทคโนโลยี สามารถทำอะไรให้กับฉันได้บ้างแล้ว เนื่องจากเด็กรุ่นใหม่ จะมีความเก่งในเรื่องเทคโนโลยี อยู่แล้ว
4. ระบอบ Customize ซึ่งเมื่อสั่งซื้อจะให้ผู้ซื้อเลือกแบบได้ตามต้องการ ซึ่งการทดลองใช้จะมา ในหน้าจอ
5. เทคโนโลยีจะเปลี่ยนเร็วมาก นวัตกรรมจะเกิดขึ้นทุกแห่งหน ทั่วโลก ไม่จำกัดอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่ง นวัตกรรมไม่ใช่การทำใหม่
6. สังคมและวัฒนธรรม การมองดูตัวเอง การมองดูสังคม การมองดูโลก แต่ละเพศ อายุ การศึกษาจะมีการมองไม่เหมือนกัน
7. ทฤษฎีของ troy (มนุษย์ยากแท้หยั่งถึง) การพยายามมองตัวเองสำคัญที่สุด อยากให้ตัวเองโดดเด่นที่สุด จะมีแนวโน้มมากขึ้น การซื้อสินค้าไม่ได้ต้องการใช้ แต่เพื่อเกียรติภูมิ จึงมีสินค้าลอกเลียนแบบเยอะ
8. คนกลางจะมีบทบาทมากในสมรภูมิการแข่งขัน ว่าใครดี ใครเก่ง ใครรวย เช่น การจัดลำดับโลกต่างๆ ในนิตยสาร คนซื้อต้องการคนกลางที่จะตัดสินว่าอะไรเป็นอะไร
9. ทุกสิ่งเป็นไปได้หมด ไม่มีอะไรแปลกประหลาด

การวางแผนของนักการตลาดในอนาคต
1. ต้องติดตามสภาวะแวดล้อมอย่างใกล้ชิด
2. ต้องวางแผนอย่างรอบคอบ และจัดแผนทุก 3 เดือน
3. ตั้งทีมนวัตกรรม : คิดค้นสินค้าใหม่ วิธีการขาย การจ้างคน
ทีมติดตามคู่แข่ง : วิเคราะห์คู่แข่ง ว่าเป็นอย่างไร รู้เขาก่อน
4. การคาดเดาแนวโน้มสังคม เพื่อมองให้เห็นถึงโอกาสใหม่ๆ นั้น ต้องใช้ทั้ง Scientific (การสำรวจ การวิจัย การเก็บข้อมูล) และลางสังหรณ์ ควบคู่กันไป

บทความอื่นๆ ของ อ.สมภพ เจริญกุล
ความจริงเกี่ยวกับลูกค้า โดย อ.สมภพ เจริญกุล
เตรียมตัวและป้องกันการสูญเสียทางธุรกิจ กับอ.สมภพ เจริญกุล (Business Loss)
เทคนิคการซื้อใจคน


Designed ByBlogger Templates