24 April 2010

ทำงานให้สำเร็จลุล่วง (Execution) โดยโชค บูลกุล

สิ่งสำคัญของคุณโชค สำหรับผู้ที่เป็นผู้นำองค์กร ที่เป็นผู้นำตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็ก จนเติบโตขึ้นมาเป็นธุรกิจขนาดใหญ่นั้น สิ่งหนึ่งที่ถือเป็นความแตกต่างสำคัญ ในตอนธุรกิจเล็กและตอนธุรกิจใหญ่ คือ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบ ซึ่งเวลาเราออกนโยบาย ถึงแม้เราไม่สามารถจะทำได้เองได้ทุกเรื่อง เหมือนตอนที่ธุรกิจเล็กๆ แต่ สิ่งที่เราทิ้งไม่ได้คือการติดตาม (follow up) สิ่งที่เราได้ให้เป็นนโยบาย พร้อมทั้งเตรียมกระบวนการในเรื่องของการแก้ปัญหา หรือสิ่งที่เราได้ให้นโยบายออกไป เพราะผู้บริหารบางคน อาจจะคิดเก่ง เรื่องนโยบายไม่มีปัญหา แต่ลืมคิดไปว่าจากนโยบายถึงความสำเร็จ มันจะต้องมีวิธีปฏิบัติ ที่จะต้องสอดคล้องกับนโยบาย ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้นำที่เป็นผู้กำหนดนโยบายจะต้องติดตาม เพื่อที่จะลงไปแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินนโยบายดังกล่าวได้ ซึ่งผู้บริหารส่วนใหญ่จะลืมคิดถึงจุดนี้ ซึ่งมักจะมองว่าเป็นหน้าที่ของOperation ที่ต้องไปหาวิธีการเอาเอง ซึ่งในท้ายที่สุดก็ไม่สามารถสำเร็จตามนโยบายที่ได้ตั้งไว้ได้

เพราะฉะนั้น ตรงจุดนี้ คือเป็นคนที่กำกับ อำนวยความสะดวกให้คนทำงานให้สำเร็จผลได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณโชคทำอยู่ ซึ่งมีผู้บริหารไม่กี่คนที่จะทำอย่างที่ว่าได้ คุณโชค เน้นว่า การให้นโยบายนั้นไม่ใช่เรื่องยาก แต่สิ่งที่สำคัญและยากกว่านั้นคือการที่จะกระทำให้มันเกิดผล และดำรงไว้ซึ่งอำนาจทางการแข่งขัน หรือที่เรา เรียกว่า Competitive Advantage

สรุปก็คือ What to do it's important but How to it's more important ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณโชคให้ความสำคัญมาก เพราะหลายคนมักถามว่า ฟาร์มโชคชัยมาถึงวันนี้แล้วต่อไปจะทำอะไร ซึ่งคุณโชคบอกว่า การจะทำอะไร ส่วนตัวแล้วไม่ค่อยคิดมาก แต่สิ่งที่เน้นคือว่า ถ้าต่อไปฟาร์มโชคชัยจะต้องเติบโตอย่างมั่นคงเนี่ยะ อะไรที่เราต้องทำ และจะทำอย่างไร (Do the Thing Right)
ฉะนั้น ในเรื่องของการ Execution นั้น เป็นการที่ผู้นำต้องกล้าตัดสินใจ เพื่อสร้าง Execution คนที่จะกล้าตัดสินใจ อย่างแรกที่ต้องมีคือ จะต้องมีประสบการณ์ในสิ่งที่เขากำลังตัดสินใจบ้าง เพราะประสบการณ์จะทำให้เขาเกิดจินตนการที่จะร้อยเรียงเรื่องราวว่าตัดสินใจไปแล้วผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร ซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่ทำให้คนกล้าและไม่กล้าตัดสินใจ แต่ก็มีคนอีกประเภทที่เรียกว่า กล้าได้กล้าเสีย คนพวกนี้ จะจินตนาการผลไม่ออก แต่จะกล้าได้กล้าเสีย แต่เราจะเอาคนประเภทนี้ที่ประสบความสำเร็จมาเป็นกรณีศึกษาไม่ได้ เพราะบางคนอาจจะอาศัยโชคช่วย เพราะฉะนั้นการเลือกกรณีศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญ

แต่อีกประเด็นในการทำ Execution คือ ผู้บริหารจะต้องรู้จักสื่อสารให้กับลูกน้องที่ไม่มีประสบการณ์ ให้เขาเชื่อในสิ่งที่เรามีวิสัยทัศน์ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก สำหรับผู้บริหาร ฉะนั้น ต้องทำให้ใจลูกน้องเชื่อในนโยบายมันต้องทำได้ ซึ่งนโยบายที่ออกไปนั้น เขาจะต้องจินตนาการภาพได้ด้วย ซึ่งตรงนี้ถือเป็นบทบาทที่แท้จริงของผู้นำ ซึ่งเราจะเห็นผู้นำระดับโลกที่ปปฏิบัติอยู่ เช่น Steve job, Bill Gate เวลาเขาขึ้นเวที ทำไมเราถึงอยากฟัง เพราะเขาสามารสื่อสารให้คนเข้าใจ และเกิดการดำเนินเรื่องได้
สุดท้ายทำให้เชื่อว่ามันมีความเป็นไปได้

สุดท้าย คุณโชคเสริมว่าในส่วนเรื่องที่เราไม่ค่อยมีประสบการณ์นั้น คุณโชคจะเน้นค่อยๆ ขยับไป (win small but win often) ซึ่งคุณโชคจะเน้นกับปัจจุบัน อะไรคือโอกาสปัจจุบัน ทำให้ดีที่สุด พอเมื่อเราทำตามเจตนารมณ์ตามครรลองของโอกาส หรือทำอะไรที่มีความสุจริตใจ ผลลัพธ์ที่ออกมา ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการจุดประกายให้เราเห็นว่าอะไรที่เราควรทำต่อไป ไม่ว่าเราจะมีประสบการณ์หรือไม่ แต่เรามีความมั่นใจในการตัดสินใจ ซึ่งก็จะเป็นการสร้าง Execution นั่นเอง

บทความที่เกี่ยวกับโชค บูลกุล :
บริหารเงิน บริหารตน โดยโชค บูลกุล
Think BIG ไปกับโชค บูลกุล
ผู้นำ สร้างได้หรือไม่ โดยโชค บูลกุล (Leader can make ?)
Read More

15 April 2010

กลยุทธ์ร้านค้าปลีก (Retail Shop Strategy)

ร้านค้าปลีก คือ สถานที่ที่ลูกค้าปลายทางไปซื้อ ซึ่งเวลาเราจะจัดหน้าร้านสิ่งที่ต้องคำนึงถึง คือ (จากงานวิจัย From Demand To Purchase)มี 7 ประการ

1. Transparency : ปลอดโปร่ง โปร่งใส วางสินค้าอย่างมีเหตุมีผล จัดกลุ่มแบบง่ายๆ และมีความชัดเจน โชว์ห่วยมักจะจัดอย่างระเกะระกะ และที่สำคัญความสูงของชั้นวางต้องพอเหมาะ
2. Conveninen : สะดวกสบาย ทำเลของร้านต้องให้คนไปมาสะดวก เข้าร้านได้ง่ายและเร็ว ที่จอดรถต้องมี รถลากรถเข็นต้องเห็นชัด หยิบได้สะดวก และอะไรก็แล้วแต่ที่ลูกค้าต้องการ เขาต้องสามารถเดินเข้าถึงได้ ทุกสิ่งทุกอย่างต้องอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาซื้อ
3. Relivancy : สินค้าต้องตรงกับเป้าประสงค์ของผู้ที่ต้องการมา shop มีให้เลือกพอเหมาะ สินค้ารุ่นใหม่ควรเอามาขาย หรือสินค้าที่คนอื่นไม่มีก็ควรเอามาขายเพื่อสร้างความแตกต่างได้
4. Affordent : ควรมีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าได้อย่างเพียงพอทั้ง rating reviews สินค้าใหม่ ก็ควรจะมี display สินค้าออกมาให้ชัดเจน เพื่อสร้างคุณค่าให้กับสินค้า
5. Service : จุดที่สำคัญที่สุดคือ จุดจ่ายเงิน ต้องเร็วและง่าย ลูกจ้างหรือคนที่ทำงานต้องมีความกระตือลือร้น และมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการเป็นอย่างดี และสามารถช่วยเหลือลูกค้าได้ด้วย
6.Enjoyment : ทำให้ผู้มาซื้อ มาแล้วมีความสุข เป็นการสร้างสิ่งที่เกินความคาดหวังให้กับลูกค้า อาหาร เครื่องดื่ม ก็ต้องมีเป็นจุดๆ และที่สำคัญผู้ที่มีเด็กมาด้วยเราต้องคิดหาทางสะดวกให้แก่ลูกค้าที่มาด้วย
7. Comfortable : สร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้มาซื้อ เพลง กลิ่น และห้องน้ำสำคัญสุด และอย่ายัดเยียด หรือติดขัด ช่องทางเดินควรจะสะดวกสบาย ไหลได้ตลอด ไม่แคบเกินไป ไม่ใช่เน้นแต่ขายพื้นที่อย่างเดียว

แล้วทำไมคนเราไม่สนใจจะจัด1. เราไม่เข้าใจหรือไม่สนใจนัก Shop เพราะส่วนใหญ่เราจะสร้างความพึงพอใจโดยส่วยตัวของเรา คือ เป็นการมองจาก inside out มากกว่า outside in เราจึงจะต้องมาจากลูกค้าเป็นสำคัญ
2. งก มีพื้นที่ทุกตารางเมตรมีค่า เลยจะขายพื้นที่ให้มากสุด หรือการทำร้านขึ้นมาแบบลวกๆ ไม่ละเอียด
ข้อเตือนใจสำหรับการทำธุรกิจค้าปลีก
1. ที่ใหม่มันจะเกิดขึ้นตลอดเวลา ต้องระวัง และเกิดขึ้นมาแล้วดีกว่าของเก่าด้วย
2. เวลาลูกค้าจากไป จะไม่กลับมาแล้วเพราะการเดินทางที่สะดวก ทำให้ผู้ซื้อมีตัวเลือกมากขึ้น
3. ผู้บริโภค ยุคนี้ฉลาดมากขึ้นและใช้ความพยายามมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้น แนวคิดที่ตั้งร้านตามพื้นที่ ส่าชุมชนต้องนี้น่าจะมีความต้องการสำหรัยร้านที่เราจะเปิด แท้จริงแล้วอาจจะไม่ใช่แล้วก็ได้

ดังนั้น การสร้างร้านค้าปลีก ก็คือเป็นการสร้างความสุขให้ผู้มาซื้อนั่นเอง

บทความที่เกี่ยวกับ อ.สมภพ เจริญกุล :
SME กับ CSR โดยอ.สมภพ เจริญกุล
การตลาดที่มากกว่า 4P (More 4P Marketing)
มองอนาคต (Look at the Future)
Read More
Designed ByBlogger Templates