08 June 2009

ช่วง : อ.สมภพ เจริญกุล (1 พค.- 31 พค.52)

การหาลูกค้า
- ลำดับขั้นของความจงรักภักดี
1. Suspect : เป็นกลุ่มที่เรายังสงสัยอยู่ว่าเป็นลูกค้าเราหรือไม่
2. Prospect : เป็นกลุ่มที่คาดว่าจะเป็นลูกค้า
3. Shopper : มาที่ร้านเราแล้ว แต่ยังไม่ซื้อ
4. Buyer : ผู้ซื้อ
5. Customer : เมื่อซื้อซ้ำมากกว่าสองครั้งขึ้นไป
6. Client : ลูกค้าผู้ซื้อสัตย์
- เราจะเปลี่ยนแปลงลูกค้าให้ up ขึ้นมาให้เป็นแต่ละระดับอย่างไร
1. ต้องถามว่าตอนนี้ลูกค้าของเราอยู่ที่ไหน นั่นแหล่ะกลุ่มคาดหวัง (Prospect) ให้เราเริ่มจากตรงนี้ ต้องมีเหตุผลว่าทำไมเขาถึงจะมาซื้อกับเรา
2. ออกงานสังคมบ่อยๆ พบปะคนบ่อยๆ
3. อ่านหนังสือ หาความรู้ต่อเนื่อง
- ทำอย่างไรในการสร้างลูกค้าที่ภักดี
1. ต้องฟังลูกค้า
2. กลุ่มลูกค้าเรา บางทีเราสุ่มเพื่อการสัมภาษณ์เชิงลึก
3. ฐานข้อมูลลูกค้า เมื่อลูกค้า comment อะไร ก็เก็บเป็นฐานข้อมูลเพื่อจะได้ไม่ผิดซ้ำซาก
4. มีโปรโมชั่นพิเศษให้ หรือให้ gift vochure แก่ลูกค้า
5. update ข้อมูลให้แก่ลูกค้าเป็นพิเศษ
- กลุ่มลูกค้าที่ดีที่สุด เราจะปฏิบัติอย่างไร
1. ห้ามบูดบึ้งเด็ดขาด หน้าต้องยิ้มตลอด
2. จดจำรายละเอียดและความต้องการของลูกค้า
3. ความสม่ำเสมอ และความคงเส้นคงวา
- ทำไมเวลาทำเพื่อให้ลูกค้าภักดีกับเราถึงไม่ค่อยประสบความสำเร็จ
1. เราไม่ค่อยเก็บรายละเอียด

บทเรียนจาก โอบาม่า เพื่อชีวิต สุขภาพ และการเป็นผู้นำ
1. ต้องอยู่กับครอบครัว
2. ต้องออกกำลังกาย และกินพอควร
3. วางระเบียบให้กับชีวิต และพยายามโฟกัส ภาพใหญ่ๆ
4. ถ้าจะหลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้คนอื่นผิดหวัง ต้องอย่าทำให้ตนเองผิดหวังก่อน โดยการตั้งความหวังไว้สูงจนเกินไป หรือสัญญาจนเกินเหตุ
5. ให้ลูกของท่านเจริญเติบโต ในวิถีทางของเขา
6. พยายามลดการสูบบุหรี่ อย่าสูบตอนเช้า หลังอาหาร หรือตอนดื่ม มันจะยิ่งติด
7. เรียนรู้จากพ่อของท่าน แม้ว่าเขาเป็นคนไม่ดีก็ตาม
Read More

07 June 2009

ช่วง : รอบรู้กลยุทธ์ (1 พค.- 31 พค.52)

ผู้สนับสนุนกีฬา (Sponcer)
- กลยุทธ์ในการขอ sponcer
1. รู้จังหวะว่า บริษัท sponcer ต่างๆที่เราจะไปขอจะมีการตั้งงบประมาณทางการตลาดตรงนี้ตอนช่วงเดือนไหนของปี
2. รู้ศักยภาพว่าบริษัทที่เราจะไปขอ sponcer นั้น มีสินค้าอะไร เป้าหมายทางการตลาดอะไร เขาต้องการสร้างภาพลักษณ์ในด้านไหน
3. คนที่เราจะไปขอต้องเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ
4. จัดการเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับ Sponcer ให้ครบถ้วน
- แต่ปัญหา คือ ส่วนใหญ่การขอ sponcer มันขึ้นอยู่กับสายสัมพันธ์
- Sponcer มี 3 แบบ
1. Sponcer หลัก อยากได้ชื่อรายการแข่งขันเป็นชื่อของ บริษัทเลย
2. Sponcer แบบปิรามิด Sponcer หลัก อยู่ตรงกลาง และมี Sponcer ย่อยประกอบ
3. Sponcer แบบแบนราบ ไม่มี Sponcer หลัก แต่ Sponcer แต่ละรายจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ และจะมีลำดับของ Sponcer เท่ากัน
Read More

06 June 2009

ช่วง : คุณโชค บูลกุล (1 พค.- 31 พค.52)

CEO สลับร่าง
- บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ว่าองค์กรไหนนำไปใช้ ผลที่ได้ก็จะเหมือนกัน จึงสามารถสลับบริษัทกันบริหารได้
- เริ่มต้นต้องหาจุดอ่อน จุดแข็งของธุรกิจที่สลับไปบริหาร เพื่อมองหาปัญหาและโอกาส
- ธุรกิจครอบครัวส่วนใหญ่จะไม่เกินรุ่นที่ 3 เนื่องจาก จะแข่งขันในตลาดไม่ได้ เพราะฉะนั้นเป็นการท้าทายอย่างมากที่รุ่นที่ 3 จะตั้งคำถามว่า จะปรับตัวเพื่อดำรงบริษัทให้อยู่ต่อไปอย่างไร

การหาทายาทผู้นำ
- ผู้นำ ไม่ใช่ผู้นำคนอื่น แต่เป็นผู้ที่คนอยากเดินตาม
- คุณสมบัติที่คนอยากจะเดินตาม
1. เราต้องเลือกกลุ่มคน ที่คนหรือผู้ร่วมงานให้ความไว้วางใจ แล้วจึงมาพัฒนาต่อ
2. พูดเก่ง จูงใจคนเก่ง กุมจิตใจคนได้
- เอาคนที่จะมาแทนเราให้มาอยู่ใกล้ๆ เรา
- แต่ถึงยังไงเราควรจะต้องพัฒนาระบบการทำงานในบริษัทของเราก่อน ไม่ใช่พึงพิงแต่ความสามารถของผู้นำ เพราะถ้าเรามีระบบที่ดี มีประสิทธิภาพแล้ว ความสามารถพิเศษของผู้นำที่มีจะเป็นตัวเสริมซึ่งกันและกัน (บริษัทที่พึ่งพา CEO มากเกินไป เช่น Apple)
- CEO หรือผู้นำที่ดี ก็คือ Coach ไม่ใช่ผู้ทำงาน สร้างความหึกเหิม บริหารคนที่มีความสามารถ
- ธุรกิจครอบครัว ต้องฝึกนิสัยให้ทายาทให้มีความเป็นมืออาชีพตั้งแต่เด็ก (คือ รู้ว่าตัวเองมีความสามารถแค่ไหน)
Read More

05 June 2009

ช่วง : กลยุทธ์เพื่อ SME (1 พค.- 31 พค.52)

How to
How to ในการสร้างนวัตกรรม (Innovation) ของ Guy Kawasaki
- Innovation เป็นวิธีใหม่ในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
- จงทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำ อาศัยแรงปรารถนา มันถึงจะเกิด Innovation
- ถ้าของที่เราอยากทำ เราอยากคนเดียวหรือไม่ คนอื่นอยากบริโภคด้วยหรือไม่ ลองถามตัวเองดู
- innovation ต้องสร้างความสะดวกสบาย สร้างความพึงพอใจ สร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้บริโภคได้
- ในการคิด innovation เราต้องกระโดดข้ามเส้นโค้งไปอีกเส้นหนึง (เส้นโค้ง S-curve บอกถึงวงจรชีวิตของธุรกิจ ซึ่งมีลักษณะคล้ายตัว S เกิด โต อิ่มตัว ตกต่ำ ทุกธุรกิจจะเป็นอย่างนี้)
- เมื่อธุรกิจเริ่มอิ่มตัวแล้วต้องหันไปสร้างธุรกิจใหม่ (กระโดดไปอีกเส้นโต้งอีกเส้นหนึง) ซึ่งถ้าจะให้ดีต้องเป็นการสร้างเส้นโค้งใหม่ขึ้นมาเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เกิด Innovation นั่นเอง
- มิต้องกังวลกับสินค้าที่มีนวัตกรรม ว่าจะต้องรอให้สมบูรณ์ทุกอย่างที่จะออกมาได้ ไม่ต้องรอให้สมบูรณ์หรอก

สรุปทวนหลักในการสร้างนวัตกรรม (Innovation)
1. ทำของที่ตัวเราอยากใช้ก่อน
2. ของที่เราอยากใช้ คนอื่นอยากใช้ด้วย
3. กระโดดข้ามธุรกิจไปอีกธุรกิจหนึง
4. ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องออกของที่สมบุรณ์แบบ เพราะของที่ออกมายังไงก็มีข้อบกพร่องอยู่แล้ว อย่ารอให้สมบูรณ์แบบแล้วถึงค่อยออก
5. ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด นวัตกรรมไม่ใช่เหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วจบไป แต่มันเป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง
6. อย่าไปกลัวที่จะต้องเลือกลูกค้าเฉพาะ (Niche Market) กลัวว่าจะได้รายได้น้อย เพราะถ้าทำอะไรให้ทุกคนพอใจ ก็จะได้ของกลางๆ จะไปอยู่ในเกมส์ของคนอื่นๆ จงสร้างผลิตภัณฑ์ที่ให้ลูกค้าเฉพาะกลุ่มนั้น Happy มากที่สุด
7. ให้ทำลายอุปสรรค ที่กีดขวางนวัตกรรมเข้าสู่ตลาด เพราะคนเราชอบคิดผลิตภัณฑ์ที่ง่ายๆ ลอกเลียนแบบผู้อื่น (มักง่าย ไม่ใช่เรียบง่าย) อุปสรรคของสินค้าใหม่ที่มีนวัตกรรม บางทีมันอาจจะมาจากลูกค้าเอง เพราะส่วนใหญ่เมื่อเราคิดขึ้นมา ผู้บริโภคไม่ทราบว่าจะใช้สินค้าของเราอย่างไร เพราะฉะนั้นเราต้องมีการให้ความรู้กับผู้บริโภคด้วย หรือให้มีสินค้าทดลองใช้ในกลุ่มที่เราวัดผลได้ เช่น พนักงานในบริษัท หรือเพิ่มขนาดของ
ทดลองที่แจก
8. ให้ดอกไม้หลากสีแบ่งบาน ก็คือ ให้เกิดประชาธิปไตยทางความคิดให้องค์กรการแสดงออก
>>> คนคิดนวัตกรรมจำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นว่าลูกค้าอาจมีวิธีการใช้สินค้า อย่างที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อน ซึ่งเป็นพื้นฐานของแนวความคิด Customer Innovation หมายถึง นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากลูกค้านำไปใช้เอง เช่น น้ำยาอุทัย
9. Think Digital, Act analog บริษัทต้องรู้จักใช้เครื่องมือ เทคโนโลยีต่างๆ ผสมผสานกันเพื่อสร้างผลิตภัณท์ที่ยอดเยี่ยม แต่สุดท้ายต้องอย่าลืมว่าอยู่ที่คน คือ ตอบโจทย์ลูกค้า ไม่ใช่มีเทคโนโลยีการผลิตสุดยอด แต่ผลิตของออกมาแล้วไม่ตอบโจทย์ลูกค้า
10. อย่าผลิตนวัตกรรมใดๆ ออกมาที่ถึงแม้อาจจะแก้ปัญหาได้ แต่ปัญหานั้นอาจจะไม่ใช่ปัญหาของลูกค้าที่แท้จริง ซึ่งเมื่อเปลี่ยนเป็นคุณเองคุณก็ไม่ใช้ของนี้
11. อย่าปล่อยให้ใครบางคนเป็นอุปสรรคขัดขวางนวัตรกรรม ไม่ว่าจะเป็นคนประเภทไม่อย่างเดียว หรือแม้แต่คนที่เคยประสบความสำเร็จในอดีต ก็อาจจะเป็นอุปสรรคขวางนวัตกรรมได้

How to ในการสร้างนวัตกรรม (Innovation) ของ Donald Trump (จากหนังสือ คิดอย่างผู้ชนะ)
1. ผู้คนชอบพูดถึงสิ่งใหม่ๆ ว่ามีนวัตรกรรม ซึ่งส่วนใหญ่นวัตกรรมเป็นการนำองค์ประกอบต่างๆ มาประกอบรวมกัน เพื่อให้เกิดเป็นสิ่งใหม่
- การเกิดขึ้นของสิ่งที่เขาทำนั้น เกิดจากสามัญสำนึกล้วนๆ ไม่ได้คิดว่าตัวเองมีความคิดสร้างสรรค์แต่อย่างใด- คนคนหนึ่งเปลี่ยนเป็น นวัตกร ได้อย่างไร1. เกิดจากการเชื่อมโยงของสองสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกันเลย2. หยิบฉวยเอาจากสิ่งใกล้ตัวมาเชื่อมต่อกัน3. คิดมาจากบางสิ่งบางอย่างที่ดูเหมือนจะน่าเบื่อ โดยใส่ใจและทำให้สมองและประสาทสัมผัส เปิดต่อสิ่งเร้าใหม่ๆ ตลอดเวลา

การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของ SME
- ถ้าเราลงไปทำธุรกิจ ยังไงเราก็จะต้องเจอการแข่งขัน ถ้าเราไม่มีความได้เปรียบอย่างใดอย่างหนึ่งในการแข่งขัน เราตายอย่างเดียว
- แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าลงไปแล้วมันได้เปรียบเสียเปรียบ เราต้องรู้ว่าเราลงสู่อุตสาหกรรมใด
แนวคิดของ Porter
1. ทำของอย่างเดียวกันให้ต้นทุนถูกกว่า ซึ่ง SME จะแข่งขันไม่ค่อยได้ เนื่องจากมีจำนวนผลิตต่ำกว่า บริษัทขนาดใหญ่
2. ทำของให้แตกต่าง หาความแตกต่างที่ลูกค้าอยากได้ แต่คนอื่นทำไม่ได้
Read More

04 June 2009

ช่วง : Business Special Talk (1 พค.- 31 พค.52)

คุณเขมทัศน์ พลเดช ผช. ผู้อำนวยการทางการตลาด ของ อสมท.
แนวโน้มธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในอนาคต

1. ต่อไปรายการ TV จะต้องเป็นแบบ Multi Channel เพื่อให้ Content 1 เรื่องสามารถหมุนไปได้ในหลายๆ ช่องทาง และจะต้องออก Fighting
Brand เพื่อใช้เป็น brand ย่อยในการเป็น multi channel
2. ปัจจัยของความสำเร็จของสื่อในอนาคต จะเปลี่ยนจากการเข้าใจมวลชน มาเน้นที่กลุ่มคนย่อยๆ แทน เพื่อจับ segment เนื่องจาก สังคมคนเรา
เดี๋ยวนี้จะถูกแบ่งตาม Life Style
3. มือถือจะเป็น tv อีกแบบหนึง (new media) ซึ่งปัจจัยความสำเร็จของ new media จะอยู่ที่ content เพราะเทคโนโลยีทุกคนก็มีกันหมด
4. ต้องเปลี่ยนกระบวนทัษน์ในการคิด เอาลูกค้าเป็นตัวตั้ง เอา content เป็นตัวตั้ง ทำตัวเหมือนห้างสรรพสินค้าที่ให้เช่าพื้นที่ ในการขายฟรีทีวี
Read More

03 June 2009

ช่วง : Business Knowledge (1 พค.- 31 พค.52)

Brand
- Fighting Brand เกิดขึ้นเพราะ Brand ตัวหลักของบริษัทไม่สามารถจะนำไปแข่งขันในเรื่องราคาได้
- ก่อนที่เราจะสร้าง brand เราต้องถามก่อนว่า สินค้าหรือบริการ (Offering) ของท่านเป็นที่ต้องการหรือเปล่า เพราะถ้าไม่เป็นที่ต้องการ ต่อให้มี Brand มันก็อยู่ได้แค่แป๋บเดียว ไม่ใช่มุ่งเน้นแต่เปลี่ยนโลโก้ เปลี่ยนชุดฟอร์ม
- การส่งสารแบบปากต่อปาก นั่นก็ คือการสร้าง Brand
- Brand คืออะไร (โดยคุณบัณฑูล ล่ำซำ) จะมีอยู่ 2 ระดับ
ระดับที่ 1 : ประสบการณ์ทั้งหมดที่เขาจดจำได้เกี่ยวกับตัวเรา ถ้าเขาได้รับบริการที่ดี เขาก็จะจำประสบการณ์ที่ดีนั้นไว้ เพื่อไปบอกต่อ แต่ถ้าไม่ดีก็จะจำและนำไปบอกต่อเช่นกัน (Word of Mount)

Business
- ตลาดสร้างบ้านขนาดเล็ก ราคาต่ำกว่า 2 ล้านบาท มีความต้องการอย่างต่อเนื่อง
- ในช่วงเศรษฐกิจวิกฤต บริษัทที่เป็นผู้นำในตลาด ต้องอย่าประมาท ไม่เช่นนั้นอาจโดนโค่นได้ ถ้าท่านไม่ทำ แต่คู่แข่งขันทำอาจจะมีปัญหาได้
- PASAYA ไม่ใช่ธุรกิจสิ่งทอรับจ้างผลิตที่อยู่ในช่วงขาลง แต่แท้จริงแล้วเป็นธุรกิจแฟชั่น
- ธุรกิจ Fast Fashion ในญี่ปุ่นกำลังโตเร็วมากๆ
- รถยนต์ honda ในเดือน เม.ย. มียอดขายเติบโตถึง 50% เมื่อเทียบกับปี 51 มีส่วนแบ่ง 40.5% สูงสุดคือรุ่น City civic jazz accord ที่ civic แซง jazz มาได้ เพราะแย่งส่วนแบ่งของ altis toyata มา

Ecomomic
- ในการเติบโตทางเศรฐษกิจ ถ้าเป็นการเติบโตด้วยการใส่เงินเข้าไปในระบบโดยตรง เช่น ปัจจัยการผลิต เติมคน เครื่องจักร จะไม่ยั่งยืน แต่ถ้าเป็นการเติบโตโดยมีประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น จะเป็นการเติบโตที่ยั่งยืนมากกว่า

Management
- ในทางการบริหารการจัดการ สิ่งที่ผู้นำต้องมีไม่ใช่ Reponsibility แต่ต้อง Accountability (รับผิด รับชอบ)

Marketing
- ถ้าท่านเป็นที่สองของตลาด ท่านไม่จำเป็นต้องเอาชนะที่ 1 โดย market share แต่เอาชนะด้วยตวามคิด เช่น google
- การเลี้ยงลูกในปัจจุบัน 80% ลดการเรียนรู้นอกบ้าน 30% ลดการเรียนรู้ผ่านสื่อ 33% เพิ่มการเรียนรู้จากกิจกรรมในครอบครัว
- เวลาเศรษฐกิจตกต่ำ ที่กระทบกับอุตสาหกรรมหนึ่ง มันจะมีผลกระทบกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง กับอุตสาหกรรมนั้นด้วย ซึ่งเมื่อเราต้องการทำ Promotion ต้องมองทั้ง package (อุตสาหกรรมหลัก+อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง)
- สื่อใหม่ที่มาแรงตอนนี้ คือ IPHONE เพราะบริษัทต่างๆ เริ่มมาโฆษณา เนื่องจากคนที่ใช้ IPHONE จะเป็นกลุ่มคนที่บริโภคเพื่อรักษาสถานะการดำเนินชีวิต คนใช้ IPHONE จะเป็นกลุ่มคน ที่มีเงินเดือนประมาณ 4-5 หมื่นบาทต่อเดือน จึงกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อสูง
- สิ่งที่โทรศัพท์มือถือขาย ก็คือ การเข้าถึงตัวเรา Instant Access
- ประกันชีวิต ทางการตลาด ถือว่าเป็นสินค้าที่ต้องใช้เวลาคิดมาก คิดนาน (High Involvement) เพราะต้องเลือกบริษัท เลือกแบบประกันเลือกตัวแทน
- จงเปลี่ยนสิ่งที่ส่งผลกับผู้คนที่อยู่ในองค์กรน้อยที่สุด แต่ส่งผลต่อตัวบริษัมมากที่สุด (เปลี่ยนโลโก้ ชุดพนักงาน)
- โลโก้ มีก็ได้หรือไม่มีก็ได้ เช่น บริษัทรถยนต์ส่วนใหญ่จะไม่มีโลโก้ ยกเว้น benz

My Map
- การจำของสมองคนเรา จะจำเป็นแบบ แผนภูมิต้นไม้ (Tree Diagram) มีความคิดใหญ่ แล้วแตกเป็นความคิดย่อย และมีความคิดย่อยๆ ลงไปอีกและแขนงต่างๆ ต้องเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
- นำสีเข้ามาในการจดบันทึก จากการที่เราเห็นภาพเป็นสีสรร
- นำรูปภาพเข้ามาใช้ เนื่องจากช่วยในการจำ
- My Map จะช่วยความคิดให้มีพฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกันในการประชุมได้
- เมื่อคุณทำ My Map ความคิดจะแผ่กว้างออกไป ซึ่งมันจะไปขยายความคิดเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเมื่อเรามีความคิดสร้างสรรค์ แล้วมันจะไปกระตุ้นตัวเรา สร้างแรงบันดาลใจให้กับเราและผู้คนรอบข้างได้ อย่ามัวแต่คิดว่าฉันถูก คุณผิด เพราะคนรอบๆ เราก็จะคิดอย่างนี้เหมือนกันหมด แล้วก็จะวนอยู่อย่างนี้

Sales
หลักการของ Sales
1. Prospecting : การหากลุ่มมุ่งหวัง
2. Motivating : วิธีกระตุ้นให้เขาอยากซื้อ จูงใจ
3. Presenting : การนำเสนอ
4. Closing Sales : ปิดการขาย

Strategics
- ยามฟ้าปิด จงซุ่มตระเตรียมความพร้อม รอฟ้าเปิดเพื่อทำการใหญ่ ซึ่งเหมาะกับช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ
- ความสามารถทางการแข่งขันจะมาจาก 2 ทาง
1. การศึกษา
2. ทักษะในการทำงาน
- กฏของแรกของการเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์ที่ดี คือ การมี analytical mind มีจิตใจของการวิเคราะห์ มีการฝึกคิดตั้งแต่เด็ก
- การวิเคราะห์เป็นการรู้จักแยกแยะเรื่องราวต่างๆ ที่วุ่นวาย ออกเป็นองค์ประกอบต่างๆ ที่ชัดเจน
- การวิเคราะห์ คืออะไร การทำให้เป็นชิ้นเล็กๆ เป็นองค์ประกอบ โดยการตั้งคำถามว่าทำไม? เช่น เราจะวิเคราะห์เศรษฐกิจ เราก็จะวิเคราะห์ GDP โดยแตก GDP ออกเป็น 4 ส่วน คือ Consumer, Government, Investment, Net Export แล้วก็วิเคราะห์แยกย่อยไปในแต่ละส่วน
- การที่จะเปลี่ยนลูกค้าที่มีเครดิตเป็นเงินสดเลยต้องทำอย่างไร เราก็ต้องย้อนถามกลับตัวเองว่า ทำไมเราถึงอยากจะจ่ายเงินสดให้ supplier ของเรา แทนเครดิตที่ได้ละ ซึ่งก็คือการสร้างแรงจูงใจนั่นเอง ซึ่งการสร้างแรงจูงใจก็เช่น ส่วนลด ของแถม และเราต้องวิเคราะห์ลูกค้าด้วยมีสภาพคล่องมากน้อยแค่ไหน เพราะถ้ามีมากเขาก็มีศักยภาพที่จะจ่ายเงินสด
- คำว่า แฟนชั่น แปลว่า มันจะล้าสมัยเร็ว จึงมีธุรกิจ Fast Fashion กำเนิดขึ้น เข้าเร็วออกเร็ว และราคาไม่แพงมากนัก โดยตัดส่วนที่ส่วนผลิตเป็น out source แทน จะทำแต่เฉพาะการออกแบบ และ marketing brand
- ในช่วงเศรษฐกิจถดถอยท่านควรสร้างรูปแบบทางธุรกิจขึ้นมาใหม่ ให้มีความสามารถในการแข่งขันกับบริษัทอื่นได้ โดยการถามตัวเองว่าเราควรทำส่วนไหนเอง หรือส่วนไหนเป็น Out Source
- กลยุทธของธุรกิจที่ไม่ได้เป็นเจ้าตลาด หรือ อยู่ในอันดับ 1 หรือ 2 ของตลาด เราอย่าไปแข่งขันในสนามแข่งของเจ้าตลาดทั้ง 2 ราย แต่เราควรมาหาตลาดเฉพาะของเรามากกว่า ซึ่งเป็นที่ของเราที่สามารถยืนได้
- และจากหลักการ ปลาเล็กกินปลาใหญ่ ปลาเล็กจะกินปลาใหญ่ได้ต้องกินที่ความคิด คุณจะชนะได้ต้องเริ่มที่ความคิดก่อน
- Blue Ocean เป็นการขยายก้อนเค้ก ไม่ใช่เป็นการแย่งชิ้นเค้กกัน
- จุดสำเร็จของ franchise ก็คือ ทำเล เช่น Mcdonald
- สมัยนี้การทำธุรกิจ (Business Model) ขอให้เข้าถึงและใช้สินทรัพย์นั้นได้ โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของ เช่น ไนกี้, ลิปไคบอรน์ แค่ทำ marketing และ branding ขอแค่คุมคุณภาพได้แค่นั้นพอ
- จากการวิจัย เมื่อเวลามีสินค้าตัวใหม่ที่แพงกว่าตัวเดิมขึ้นมา สินค้าตัวเก่าจะขายดี เพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะขายของได้ ท่านออกสินค้าระดับสูงขึ้นมา เพื่อทำให้ผู้บริโภคเกิดการเปรียบเทียบ และก็จะเห็นความคุ้มค่าคุ้มราคาของสินค้าเราที่ขายก่อนหน้า เช่น ubc pletinum กับ ubc gold จะมีลูกค้า ubc gold มากกว่า เนื่องจาก pletinum ให้เพิ่มมานิดหน่อย ซึ่งผู้บริโภคเห็นแล้วไม่คุ้ม


การทำงานของสมอง
- สมองไม่ชอบความน่าเบื่อ เพราะฉะนั้น เราจึงต้องการวิธีตรึงเขาให้อยู่กับเราให้ได้ไม่ว่าจะทำอะไร
- สมองรับอะไรได้สูงสุด ไม่เกิน ชั่วโมงครึ่ง

วิถีชนะมิตรและจูงใจคน
วิธีทำให้คนชอบคุณอย่าง ปัจจุบันทันด่วน
- เราต้องพูดอะไรบางอย่าง ที่เป็นสิ่งที่ดีๆ สำหรับตัวเขา ไม่ใช่ตัวเรา
- ถามตัวเองเลยว่ามีอะไรที่เกี่ยวกับตัวเขา ที่เราสามารถหยิบยกขึ้นมาพูดชม ได้อย่างจริงใจ ไม่ใช่แค่เป็นนิสัยใจคอ อย่างเดียวเพราะเราเพิ่งเจอกันครั้งแรกย่อมไม่รู้จักนิสัย แต่ควรหยิบรูปลักษณ์ภายนอกที่เขาดูดีมาพูดชมกับเขามากกว่า
- จงทำให้คนอื่นรู้สึกว่า เป็นคนสำคัญ (เนื่องจากความต้องการเป็นคนสำคัญเป็นความต้องการของมนุษย์ทุกคน)

สัญญาณล้ม ของบริษัทยักษ์ใหญ่
(หนังสือ How to Mighty Fall เขียนโดย Jim Collins)
1. ความหยิ่ง ยะโส อันเนื่องมาจากความสำเร็จดั่งเดิม การยึดติดกับความสำเร็จดั้งเดิม เราต้องดูว่าความสำเร็จที่เราได้มาเกิดจากอะไร มีอะไร
2. ปัจจัยสำเร็จนั้น สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร หรือท้ายที่สุดอยู่ที่ความเฮงไม่ใช่ความเก่ง ซึ่งผู้นำยอดเยี่ยมหลายคน ก็ยอมรับว่ามีความเฮงเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับความสำเร็จ

none
- องค์ประกอบของคนใช้เงินมี 2 ประเภท
1. คนที่มีเงิน
2. คนที่ไม่มีเงิน (แต่จะเอาเงินมาจากไหนเพื่อใช้) คือ การกู้
- สังคมที่ชอบอ่าน ผู้คนจะมีจินตนาการมากกว่าสังคมที่ไม่ชอบการอ่าน
Read More

02 June 2009

ช่วง : Business Expert Lesson (1 พค.- 31 พค.52)

JK Rowling
- ประโยชน์เล็กๆ น้อยๆของความล้มเหลว คือ การปลดเปลื้องสิ่งที่ไม่จำเป็นออกมาจากตัว เป็นการหยุดหลอกตัวเองว่าฉันจะเป็นอะไรมากกว่าที่ฉันเป็น

AJ LAV LAI
- หน้าที่ของ CEO คืออะไร
>>> การเชื่อมโยงระหว่างองค์กรภายใน (ต้นทุน การดำเนินงานต่างๆ) และภายนอก (สังคม เศรษฐกิจ ตลาด เทคโนโลยี ลูกค้า) ถ้าคุณยุ่งอยู่แต่ภายใน จะเป็นการยุ่งต่อต้นทุน
1. ต้องระบุ คำจำกัดความและแปลความหายของสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอก
- ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ จะมีปัญหามากมาย เราจึงต้องผ่อนหนักเป็นเบา หั่นปัญหาใหญ่ให้เป็นปัญหาเล็ก เป็นจิ๊กซอ แล้วแก้ไปทีละชิ้น

คุณบันฑูร ล่ำซำ
พิจารณาว่าองค์ประกอบของแต่ละปัญหาคืออะไร ไม่ใช่เอาแต่โวยวาย ตีอก ชกตัว
- คนเรามีขึ้นและลง เราต้องรักษาสมดุลของชีวิตอย่าให้เครียดเกิน ดังเช่นการแล่นเรือใบ ที่ไม่ตึงเกินไป ไม่งั้นก็แล่นต่อไปไมได้
- คาถากันภัยสำหรับทำการธุรกิจในภาวะวิกฤต
1. ต้องรู้จักควบคุมค่าใช้จ่าย แต่การลดค่าใช้จ่ายไม่ใช่การลดพนักงาน
2. ต้องรู้จักตลาดใหม่ หาตลาดใหม่ให้ได้
3. ต้องรู้จักมองอนาคต ถ้าธุรกิจฟื้นกลับเราจะทำอย่างไร ท่านเป็นเถ้าแก่ ท่านจะหยุดคิดไม่ได้ การบริหารชีวิตของเถ้าแก่แต่ละวัน คือ การตีกรอบโจทย์แล้วสื่อความไปยังผู้จัดการเพื่อให้ผู้จัดการบริษัทของท่าน ตื่นเช้าขึ้นมาและจับประเด็นสำคัญๆ ให้ออก
Read More
Designed ByBlogger Templates