24 January 2011

Tune in Marketing ตอนที่ 1

Tune in Marketing คือ การปรับแต่งสินค้าและพนักงานของท่าน ให้เหมาะสมกับยุคสมัย โดยมีขั้นตอนของการปรับแต่ง 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. ต้องหาปัญหาที่ยังไม่มีการแก้ไข (Find unsolve)
2. ต้องเข้าใจคนซื้อ
3. คำนวนผลกระทบในสิ่งที่เราทำลงไป
4. ให้สร้างประสบการณ์ที่ฉีก แหวกแนวให้กับลูกค้า
5. มีไอเดียที่พรั่งพรู
6. สร้างการเชื่อมต่อที่แน่นแฟ้นให้เกิดขึ้นกับลูกค้า

ขั้นตอนที่ 1 ต้องหาปัญหาที่ยังไม่มีการแก้ไข (Find unsolved problem)
ต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตุ ดูถึงสภาพแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงของตลาด แล้วอะไรที่คุณควรจะโฟกัส ซึ่งเวลาเรามองปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข อย่าไปมองเฉพาะแต่ฐานลูกค้าเรา เพราะมันจะแคบ แต่จงมองไปทั้งตลาด โดยในแต่ละตลาดจะมี คน 3 ประเภท คือ

ประเภทที่ 1 คือ กลุ่มลูกค้าเรา จะมีประมาณ 30%
ประเภทที่ 2 คือ กลุ่มผู้ประเมิน ประมาณ 10% ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่กำลังประเมินสินค้าเราอยู่ เหมือนกับกำลังดูของเราอยู่ ศึกษาอยู่ ซึ่งเราต้องค้นให้เจอว่า อะไรที่เขายังติดอยู่ หรือลังเลใจอยู่ว่าจะซื้อไม่ซื้อสินค้าของเรา
ประเภทที่ 3 คือ กลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพเข้าเป็นลูกค้า non customer ประมาณ 60-70% ซึ่งธุรกิจจะต้องใช้เวลากับคนกลุ่มนี้ให้มากที่สุด เราต้องหาให้ได้ว่าอะไรเป็นปัญหาของเขา บางครั้งจึงต้องออกสินค้ามากมายเพื่อครอบคลุมกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ แต่วิธีที่ดีที่สุด คือ การได้ไปพูดคุย แต่ไม่ใช่คุยตอนที่เขากำลังซื้อสินค้าเราอยู่ โดยใช้พนักงานขายที่เป็นเหมือนการสัมภาษณ์ เราะจะทำให้ลูกค้าลูกสึกอึดอัด แต่จะเป็นการ focus group ลงไปก่อนว่า ลูกค้ากลุ่มนี้น่าจะมีศักยภาพ แล้วอาจะใช้งานสัมมนา อีแวนท์ต่างๆ หรือแม้กระทั่ง Social media ทั้งหลายในการเข้าถึง พูดคุยกับลูกค้ากลุ่มดังกล่าว
Read More

15 January 2011

แนวโน้มสังคมโลกในอนาคต โดย อ.สมภพ เจริญกุล

เรามาดูกันว่าแนวโน้มสังคมโลกในอนาคต ในมุมมองของอ.สมภพ นั้นเป็นอย่างไร
1. การใช้พลังงานของประเทศในเอเชีย จะมีบทบาทสูง ทั้ง จีน อินเดีย สิงค์โปร์
2. การเปิดตลาดใหม่ในยุโรปตะวันออกและลาตินอเมริกัน ทำให้เกิด Global Brand ที่เด่นชัดเยิ่งขึ้น เช่น Tesco
3. Internet กำลังจะเป็น generation ใหม่ซึ่งทำให้เกิดกลุ่มคนที่ไม่ธรรมดา ซึ่งถ้าเราจะทำการตลาดได้ดี เราต้องมี option ให้เขาเลือกมากๆ เขาจะไม่สนใจเทคโนโลยี ต่างๆ ว่าคืออะไร ไม่ตื่นตูม แต่จะถามเลยว่า เทคโนโลยี สามารถทำอะไรให้กับฉันได้บ้างแล้ว เนื่องจากเด็กรุ่นใหม่ จะมีความเก่งในเรื่องเทคโนโลยี อยู่แล้ว
4. ระบอบ Customize ซึ่งเมื่อสั่งซื้อจะให้ผู้ซื้อเลือกแบบได้ตามต้องการ ซึ่งการทดลองใช้จะมา ในหน้าจอ
5. เทคโนโลยีจะเปลี่ยนเร็วมาก นวัตกรรมจะเกิดขึ้นทุกแห่งหน ทั่วโลก ไม่จำกัดอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่ง นวัตกรรมไม่ใช่การทำใหม่
6. สังคมและวัฒนธรรม การมองดูตัวเอง การมองดูสังคม การมองดูโลก แต่ละเพศ อายุ การศึกษาจะมีการมองไม่เหมือนกัน
7. ทฤษฎีของ troy (มนุษย์ยากแท้หยั่งถึง) การพยายามมองตัวเองสำคัญที่สุด อยากให้ตัวเองโดดเด่นที่สุด จะมีแนวโน้มมากขึ้น การซื้อสินค้าไม่ได้ต้องการใช้ แต่เพื่อเกียรติภูมิ จึงมีสินค้าลอกเลียนแบบเยอะ
8. คนกลางจะมีบทบาทมากในสมรภูมิการแข่งขัน ว่าใครดี ใครเก่ง ใครรวย เช่น การจัดลำดับโลกต่างๆ ในนิตยสาร คนซื้อต้องการคนกลางที่จะตัดสินว่าอะไรเป็นอะไร
9. ทุกสิ่งเป็นไปได้หมด ไม่มีอะไรแปลกประหลาด

การวางแผนของนักการตลาดในอนาคต
1. ต้องติดตามสภาวะแวดล้อมอย่างใกล้ชิด
2. ต้องวางแผนอย่างรอบคอบ และจัดแผนทุก 3 เดือน
3. ตั้งทีมนวัตกรรม : คิดค้นสินค้าใหม่ วิธีการขาย การจ้างคน
ทีมติดตามคู่แข่ง : วิเคราะห์คู่แข่ง ว่าเป็นอย่างไร รู้เขาก่อน
4. การคาดเดาแนวโน้มสังคม เพื่อมองให้เห็นถึงโอกาสใหม่ๆ นั้น ต้องใช้ทั้ง Scientific (การสำรวจ การวิจัย การเก็บข้อมูล) และลางสังหรณ์ ควบคู่กันไป

บทความอื่นๆ ของ อ.สมภพ เจริญกุล
ความจริงเกี่ยวกับลูกค้า โดย อ.สมภพ เจริญกุล
เตรียมตัวและป้องกันการสูญเสียทางธุรกิจ กับอ.สมภพ เจริญกุล (Business Loss)
เทคนิคการซื้อใจคน
Read More
Designed ByBlogger Templates