24 July 2010

ศิลปะการตั้งคำถาม สไตล์โชค บูลกุล (The Art of the Question) ตอนที่ 2

จากตอนที่ 1 ที่เราได้ทราบแล้วว่า คุณโชคมีวิธีคิดอย่างไร ต่อวิธีการตั้งคำถาม วันนี้เราจะมาต่อตอนสองกัน เริ่มกันเลยนะครับ

โดยส่วนใหญ่แล้วในองค์กรจะมีคนกลุ่มประเภทที่สอง ที่คิดว่าตัวเองรู้มากกว่าคนที่มีความช่างคิด แต่แท้จริงแล้วในองค์กรจะต้องมีคนให้ครบทุกประเภทแต่ต้องขึ้นอยู่กับ CEO จะเลือกใช้อะไร เพราะถ้าไม่มีสายนักคิด นักวิชาการ ก็ยากในการพัฒนาทฤษฎีให้เป็นของเรา เพราะบางทีเราต้องนำเอาประสบการณ์ของเรา แปลงให้เป็นทฤษฎีให้ได้ แต่สำหรับคนเก่งนั้น คุณโชคจะไม่ต้องการมากนัก เนื่องจาก คนเก่งมักจะคิดว่าตัวเองถูกทุกอย่าง คุณโชคจะชอบคนที่ขยันมากกว่า แต่ก็ต้องมีความคิดความอ่านอยู่บ้าง เพื่อที่เราจะสามารถมาพัฒนาเติมเต็มให้ได้ ไม่ใช่มาแล้วมาแบบล้นมาเลย พอเราจะเติมอะไรเข้าไปก็ไม่รับ องค์กรที่ประสบความสำเร็จได้นั้น ไม่ใช่ว่ามีแค่คนเก่งเท่านั้น แต่ต้องมีคนที่มีวินัย มีความเพียร มีปัญญาในระดับหนึ่ง ที่พร้อมที่จะขวนขวายและเติมอะไรเข้าไปใหม่

การตั้งคำถาม สำคัญตรงที่ว่าวัตถุประสงค์คืออะไร การตั้งคำถามของผู้ที่เป็นพิธีกรนั้น จะต้องเป็นคนที่ตั้งใจฟัง มีสมาธิในการฟัง และรีบประเมินข้อมูล และรีบย้อนกลับไปตั้งคำถามที่สอง เพื่อให้มีพัฒนาการของเนื้อหา ประสบการณ์จะทำให้คนเราเลือกคำถามได้ถูกต้อง

ส่วนการแยกแยะคำถามของคุณโชคนั้น ว่าคำถามนี้ดีหรือไม่ดี จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ การจะถามได้นั้น บุคลิกของคนถามจะต้องมีความกล้าที่จะถาม ส่วนใหญ่การตั้งคำถามที่ดีนั้น จะเกิดจากความกระหายที่อยากจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆ อยากวิเคราะห์ลงลึกลงไป
คนเป็นผู้นำจะช่วยให้ผู้ฟังตั้งคำถามที่ดีได้ โดยการสื่อสาร การทบทวนประสบการณ์ หรือทบทวนตัวเอง จะทำให้เราเกิดการตั้งคำถาม บางคำถามจะทำให้เกิดสิ่งที่เราต้องขวนขวายหาคำตอบ ซึ่งคนที่มีปัญญาวิธีการหาคำตอบจะก่อให้เกิดการพัฒนา แต่คนที่ไม่มีปัญญาหรือประสบการณ์น้อย จะเกิดคำถามที่วนเวียนอยู่ในหัว ทำให้เกิดสติแตก ฟุ้งซ่านอยู่อย่างนั้น เพราะการตั้งคำถามมันต้องมีคำตอบ
งคำตอบเหมือนช่องระบาย มันจะระบายสิ่งที่เราอยากรู้ออกไป คนที่เป็นอัจฉริยะกับคนบ้าจึงใกล้กันนิดเดียว เพราะคนบ้าจะตั้งคำถามแต่จะหาทางออกไม่เจอ แต่สำหรับอัจฉริยะหรือคนมีปัญญานั้น นอกจากรู้จักตั้งคำถามแล้ว ก็ยังรู้จักหาคำตอบอีกด้วย

รู้งี้แล้ว คุณเลือกที่จะเป็นคนบ้าหรืออัจฉริยะ ดีละครับ.....

บทความที่เกี่ยวกับ คุณโชค บูลกุล :
ศิลปะการตั้งคำถาม สไตล์โชค บูลกุล (The Art of the Question) ตอนที่ 1
เรียนรู้เพื่อให้ได้ความคิดใหม่กับ โชค บูลกุล
การบริหารการเปลี่ยนแปลงสไตล์ โชค บูลกุล (Changing Management)
Read More

17 July 2010

ศิลปะการตั้งคำถาม สไตล์โชค บูลกุล (The Art of the Question) ตอนที่ 1

อย่างแรกเลยที่คุณโชคให้ความสำคัญ โดยเราต้องแยกคนออกเป็น 3 ประเภทก่อนคือ
ประเภทที 1 : คนมีความช่างคิด (Planning)
สำหรับคุณที่มีความช่างคิดนั้นดี แต่ถ้าไม่รู้แนวทางในการปฏิบัติ ไม่รู้ถึงโอกาส อุปสรรคและศักยภาพ ไม่รู้แนวทางแก้ปัญหาและขาดประสบการณ์ โอกาสของคนในกลุ่มนี้ที่จะประสบความสำเร็จเป็นไปไม่ได้เลย เนื่องจากช่างคิด แต่ปฏิบัติไม่เป็น

ประเภทที่ 2 : คนที่ชอบคิดว่าตัวเองรู้หมด
คนประเภทนี้มักคิดว่าตัวเองงรู้ไปหมด คุณโชคเห็นว่าคนประเภทนี้ จะต้องจับตามองเป็นพิเศษ เพราะคนกลุ่มนี้มักจะขาดการไตร่ตรองจากการที่คิดสว่าตัวเองรู้ไปหมดทุกเรื่อง ขาดความรอบคอบ ขาดการเตรียมตัว และที่สำคัญก็คือ มักจะชอบแก้ปัญหาเฉพาะหน้า คนกลุ่มนี้จะมีโอกาสประสบความสำเร็จเหมือนกันแต่น้อย

ประเภทที่ 3 : คนที่มีความรู้ (Ideal)
คนกลุ่มนี้จะชอบสังเกตุ จึงรู้จักตั้งคำถาม ซึ่งจะแตกต่างจากคนอีกสองกลุ่มข้างต้น เพราะคนที่ช่างคิดก็มักจะมีคำตอบของตัวเองอยู่
แล้ว ตามทฤษฎีที่ได้เรียนรู้มาก ส่วนคนที่คิดว่าตัวเองรู้หมดจึงไม่ตั้งคำถามอะไรทั้งสิ้น คนที่มีความรู้ เริ่มต้นเลยจะช่างสังเกตุ ต่อมาก็จะตั้งคำถาม เสร็จแล้วก็จะเกิดการไตร่ตรอง หลังจากนั้นก็จะลงมือทำ พอลงมือทำเสร็จก็ขวนขวายเพิ่มเติม เพื่อให้มีการทบทวนความคิดอีกครั้ง เสร็จแล้วก็จะกลับมาลงมือทำใหม่ให้ดีขึ้นกว่าเดิม

สุดท้ายแล้วต้องรู้จักประเมินผลงานเป็นว่าที่ทำมามันคือไร แล้วสิ่งที่สำคัญที่คุณโชคคิดว่าจะเป็นผู้นำได้ ก็คือ ต้องย้อนเวลากลับไปเพื่อเรียบเรียงประสบการณ์ให้เป็นเพื่อที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ได้ (เช้น Steve Job : Connect the dot) ซึ่งสำหรับคุณโชคแล้วตรงนี้ถือเป็นความรู้ คุณโชคจึงมักจะเฉยๆ กับคนมีความคิด มีไอเดียบรรเจิดพูดไปเรื่อย แต่คุณโชคจะชอบฟังคนที่มีความรู้มากกว่า เพราะเขาเล่าจากประสบการณ์ เพราะฉะนั้นสำหรับการตั้งคำถาม คุณโชคจะใช้กับกลุ่มคนที่มีความรู้

ติดตามอ่านตอนที่ 2 ได้ครับ เร็วๆ นี้

บทความอื่นๆ ของ คุณโชค บูลกุล
การหาตำแหน่งทางการตลาด (Positioning)
มองภาพยนต์ ผ่านมุมของกลยุทธ์ธุรกิจ SME
เรียนรู้เพื่อให้ได้ความคิดใหม่กับ โชค บูลกุล
Read More

07 July 2010

สิ่งที่ลูกค้าไม่ชอบ 15 อย่าง โดย อ.สมภพ เจริญกุล

การให้บริการแก่ลูกค้านั้น มีความจำเป็นที่จะต้องรู้ว่าลูกค้าชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไร แต่หลายคนมักจะละเลยเรื่องดังกล่าว เราถึงต้องทำความเข้าใจความชอบและไม่ชอบของลูกค้า เพราะว่า
1. การซื้อของลูกค้านั้น ประกอบด้วยหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้จากโฆษณา หรือการพูดแบบปากต่อปาก ความต้องการเร่งด่วน แต่สุดท้ายที่สำคัญทีสุด คือผู้ขาย เพราะฉะนั้น จุดขายถึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะถึงแม้ลูกค้าตัดสินใจว่าจะมาซื้อ แต่ดันมาพบกับจุดขายที่บริการห่วย ก็จะไม่ซื้อได้
2. ลูกค้าตัดสินใจ ซื้อหรือไม่ซื้อนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเหตุผลอย่างหนึ่งอย่างใด แต่จะขึ้นอยู่กับอารมณ์มากกว่า อารมณมณ์จะอยู่เหนือเหตุผล บางครั้งบางสินค้าเราไม่อยากซื้อ แต่พอเห็นคนขายบริการดี เราก็เลยซื้อ
3. การที่ลูกค้าจะซื้อซ้ำนั้น มันก็ขึ้นอยู่กับผู้ขาย เพราะเด๋วนี้อะไรๆ ก็ขายได้หมด ไม่จำเป็นที่ต้องไปซื้อของที่เดิมบ่อยๆ
4. เนื่องจากลูกค้าแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น การกระทำอย่างหนึ่งอาจจะเหมาะกับลูกค้าแค่คนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งเท่านั้น เพราะฉะนั้น คนขายจะต้องมีจิตวิทยาในการเข้าใจลูกค้าทุกคนได้เป็นอย่างดี

คราวนี้ เราจะพูดถึงสิ่งที่ลูกค้าไม่ชอบนั้น ที่มีอยู่ 15 อย่าง คือ
1. การตื้อ การคะยั้นคะยอ เพราะลูกค้าจะรู้สึกว่า ไม่มีกาลเทศะ
2. การดูถูก เหยียดหยาม เช่นสินค้านี้ขายเฉพาะให้ลูกค้าเกรด A
3. การไม่สนใจใยดี
4. ความไม่รับผิดชอบ เช่น ลูกค้านำสินค้ามาคืน แต่คนขายก็ปฏิเสธ ไม่รับสินค้าด้วยเหตุใดๆ ทั้งสิ้น อย่าขายไปหลวกๆ
5. เน้นแต่จะขายลูกเดียว พอขายเสร็จก็จบ ไม่มีสัมพันธไมตรี
6. หน้าบูดหน้าบึง
7. แสดงอาการเบื่อหน่ายลูกค้า
8. ตีสนิทมากเกินไป
9. พูดในเรื่องของส่วนตัวของลูกค้า
10. ไม่มีสัมมาคาระวะ
11. นินทาลูกค้าคนอื่นให้เราฟัง
12. ไม่กระตือลือล้น
13. รีบเร่งลูกค้า
14. เลื่อนนัดลูกค้าบ่อยๆ
15. ไม่ละเอียดถี่ถ้วน

แล้วทำไมเราถึงมักจะละลืม ทำให้ลูกค้าโกรธ
1. เราเอาแต่ใจตัวเอง เราจะทำอย่างนี้
2. บรรยากาศทั่วไปไม่เอื้ออำนวย เช่น อากาศร้อนเกินไป หรือ เหนื่อยมามาก อารมณ์ค้าง

ลักษณะผู้ขายที่ดี
1. เป็นมิตร
2. ยิ้มแย้ม แจ่มใส
3. อดทน
4. วาจาเป็นเอก
5. มีมารยาทแบบไทยๆ

บทความที่เกี่ยวกับ อ.สมภพ เจริญกุล :
กับดักความสำเร็จ (Seduced by Success)
7 อุปนิสัยของคนที่ประสบความสำเร็จ (Seven Habits for Success)
Read More
Designed ByBlogger Templates